Álláshirdetés (20231011)

2023.10.11
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
ALJEGYZŐJE
 
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján
pályázatot hirdet
 
a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságára
 
műszaki referens
 
munkakör betöltésére.
 
 
A jogviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Ellátandó feladatok:
·       a közvilágítási berendezések, fogyasztási helyek létesítését, közüzemi szerződések megkötését, üzemeltetését és ellenőrzését,
·       önkormányzati, hírközlési adatátviteli rendszer fejlesztését,
·       intézmények energiagazdálkodásának segítését,
·       város területén lévő közműfejlesztési tevékenység összehangolását, valamint a közműszolgáltatókkal történő kapcsolattartást.
·       város energiafejlesztési és hírközlési hálózat fejlesztési programjának kidolgozásában és végrehajtásában történő közreműködést.
·       a VIIR (Virtuális Interaktív Ingatlannyilvántartási Rendszer) és térinformatikai rendszer fejlesztésének folyamatos biztosítása, üzemeltetési szerződés ellenőrzéseket.
·       parkolókkal kapcsolatos ügyintézés
·       káreseményekkel kapcsolatos ügyintézés
·       köztéri reklámokkal kapcsolatos ügyintézés
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
•        Magyar állampolgárság,
•        Cselekvőképesség,
•        Büntetlen előélet,
•        minimum középfokú iskolai végzettség,
•        műszaki területen eltöltött gyakorlat,
•        önálló munkavégzés.
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
·        Műszaki középfokú vagy felsőfokú végzettség, vagy műszaki  szakirányú végzettség,
·        „B” kategóriás jogosítvány.
Próbaidő: három hónap
A pályázathoz kötelezően csatolandó iratok:
  • Személyes adatait, életútját és szakmai gyakorlatát bemutató fényképes önéletrajz
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak megkéréséről szóló postai bizonylat);
  • A pályázati feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata.
A munkakör betöltésének időpontja: 2023. október 24.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 19. 1200
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Magyar Károly igazgatóságvezető nyújt a 74/504-106 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (7100 Szekszárd, Béla király tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: műszaki referens
•    Személyesen, zárt borítékban: dr. Biró Gyula aljegyző nevére, Tolna megye, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
A pályázati elbírálásának rendje:
A sikertelenül, illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
·       www.szekszard.hu
 
Egyéb rendelkezések:
A kiíró fenntartja a jogát a pályázat indokolás nélküli eredménytelennek történő nyilvánításra.
 
Szekszárd, 2023. 10. 11.
                                                                                                          dr. Biró Gyula s. k.
                                                                                                                   aljegyző