MÉSZÖLY MIKLÓS (1921–2001)

író

 Mészöly Miklós.jpg

Mészöly Miklós eredeti neve Molnár Miklós. 1947-ban vette fel írói névként az egyik felmenő ág Mészöly vezetéknevét. Szekszárdon született 1921. január 19-én, itt érettségizett a Garay János Gimnáziumban, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Karán jogászdoktori oklevelet szerzett. 1944–1945-ben frontkatona, szerbiai fogságba esett. 1945-től munkásként, terménybegyűjtőként, malomellenőrként dolgozott, 1947–4198-ban Szekszárdon lapszerkesztő volt. 1948-tól Budapesten élt. 1949-ben feleségül vette Polcz Alaine pszichológusnőt. 1951–1952-ben Mészöly a Bábszínház dramaturgja, 1956-tól szabadfoglalkozású író lett. A hatvanas évek elején tavasztól késő őszig Szekszárdon a Porkoláb-völgyben egy tanyában élt, itt írta első regényét, Az atléta halálát, mely francia nyelven jelent meg először, majd 1966-ban a magyar kiadással egy időben németül is.

Életműve gerincét elbeszélések, novellák, kisregények alkotják. Mészöly több esszé-, publicisztika-, dráma- és mesekötet szerzője. Korai rövidprózáit a határozott szituációrajz, fegyelmezett szerkesztés, erőteljes atmoszféra jellemzi. A tömörítés, a távolságtartó narráció, a filozófiai beállítottság és a formafegyelem meghatározó vonások műveiben. A 70-es évek második felében prózájában az utalásos beszéd, az idősorok rétegessége, a különböző időkben-terekben folyó eseménysorok párhuzamos, egyidejűsítő elbeszélése válik jellemzővé többek között Megbocsátás (1984) című kisregényében, a kilencvenes évek rövidprózájában ésCsaládáradás (1995) című regényében is. 1990 szeptemberétől a Magyar Írószövetség elnökségi tagja, a Budapesti Magisztrátus tagja, később a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító elnöke. Még életében több írónemzedék számos jeles képviselője – többek között Esterházy Péter, Nádas Péter, Balassa Péter, Márton László, Darvasi László – vallja mesterének. Mészöly Miklós 2001. július 22-én hunyt el, hamvait 2001. augusztus 23-án helyezték örök nyugalomra a Farkasréti temetőben

Lovas Csilla

http://www.mire.hu/hu/museums/51/author/55

Irodalom Háza – Mészöly Miklós Emlékház

http://wmmm.hu/irodalom-haza-meszoly-miklos-haza/rolunk/meszoly-miklos-eletrajza/