Szekszárd Edzője 2019. díj

 

A Szekszárd Edzője 2019. díj adományozható annak a szekszárdi székhelyű sportegyesületben foglalkoztatott edző részére, akinek növendéke a tárgyévben,

a)      az adott szakszövetség által jegyzett, elismert nemzetközi, világ-, vagy európai versenyen a tárgyévben kiemelkedő helyezést ért el egyéni, vagy csapatsportágban, vagy

b)      az adott szakszövetség által jegyzett, elismert országos versenyen a tárgyévben 1.-3. helyezést ért el egyéni vagy csapatsportágban, 

és ezáltal tevékenységével hozzájárult a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez.

A díjból évente egy adományozható a felhívás melléklet szerinti kezdeményezés alapján, melyet tárgyév október 15. napjáig kell benyújtani. (Kijelölt időszak: 2018. november 15. – 2019. október 15.) tárgyévet követő évre pedig ettől az időponttól nyújtható be kezdeményezés.

A díjban részesített „Szekszárd Edzője 2019. feliratú oklevelet, vagy „Szekszárd Edzője 2019. feliratú ajándékot kap, illetve a tárgyévi költségvetési rendelet szerinti összegű pénzjutalmat kaphat.

A díj átadására minden év decemberében kerül sor.