Szekszárd Büszkesége 2019. kitüntető cím

 

A Szekszárd Büszkesége 2019. kitüntető cím adományozható azoknak a szekszárdi állandó lakóhelyű, vagy szekszárdi székhelyű szervezetben tevékenykedő

a)      kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó sportolók és edzők részére,

b)      kiemelkedő művészeti, kulturális eredményt nyújtók részére,

c)      valamint a tudományok, - különösen bölcsészettudományok, a hittudományok, a mezőgazdaság tudományok, a műszaki tudományok, az egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok, a történettudományok és a művészettudományok - területén elért kiemelkedő eredményekért azoknak,

akik tevékenységükkel hozzájárulnak a város országos vagy nemzetközi hírének növeléséhez és a Humán Bizottság Mecénás Tehetséggondozó Támogatására nem jogosultak. A kitüntető címből egy évben több adományozható.

A Szekszárd Büszkesége 2019. kitüntető cím átadására minden év december hónapban kerül sor a sportolók, a művészeti-, és kulturális élet szereplői eredményeinek, valamint a tudományok területén elért eredmények elismerése alkalmával.

A kitüntetett oklevelet, „Szekszárd büszkesége 2019.” felirattal ellátott ajándékot kap.

A Szekszárd Büszkesége 2019. kitüntető címhez pénzjutalom járhat, az adott évre elfogadott költségvetési rendelet szerint.  

A Szekszárd Büszkesége 2019. kitüntető cím adományozását a felhívás melléklet szerinti felterjesztési űrlap és az eredmények igazolásával lehet kezdeményezni, melyet a szakági bizottságok véleményeznek. A kezdeményezést 2019. október 15. napjáig kell benyújtani. (Kijelölt időszak: 2018. november 15. – 2019. október 15.)