Theisz Lőrinc

1927-ben született, a szekszárdi gimnáziumban érettségizett. A Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola 1944-ben kelt bizonyítványa szerint kitanulta az asztalos (épületasztalos, bútorasztalos, mintaasztalos, mintakészítő), esztergályos, kádár (bognár, pintér), kaptafakészítő mesterségeket.

1946-49-ig önálló kisiparosként dolgozott. 1948-ban egy kiállításon festett konyhabútorával ezüstérmet nyert. 1950-54-ig építőiparban, 1954-65-ig vasiparban, 1965-70-ig műszeriparban, majd 1971-87-ig és 1989-től a bútoriparban dolgozott. Ez utóbbi években több bútor prototípusát készítette el.

Apjához hasonlóan az ő életét is a munka és a család mellett a zene tette teljessé. Alapító tagja volt a Madrigál kórusnak, amellyel bejárta Európát.

Szekszárd város aranykönyve nemcsak Theisz Lőrinc György nevét, de keze vonását is őrzi. A fából készített díszes borítóhoz nagy gonddal saját kezűleg vágta ki, domborította az ezüstkapcsokat.

Hangszerkészítéssel és - javítással is foglalkozik (hegedű, gitár, mandolin, citera, hawaii gitár), ezen belül legjelentősebb munkája a Szekszárdi Evangélikus Templom barokk orgonájának felújítása során az orgonaszekrény művészi restaurálása volt. A teljesen tönkrement, megrogyott hangszer javítását senki sem vállalta. Ő azonban szerette volna, ha a szekszárdi gyülekezet életéből sem hiányzik az áhítat e formája. A felújított orgona hangjai ma is újra és újra dicsérik keze munkáját.