Kormányhivatal: jogszerű volt a közgyűlés összehívása

2021.07.13
 
Zaják Rita önkormányzati képviselő és dr. Gábor Ferenc jegyző sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy az önkormányzat felettes szerve, a Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a 2021. június 22-i rendkívüli közgyűlés összehívása jogszerű volt, megfelelt az Mötv. 44. §-nak és az SZMSZ 10. § (3) bekezdésének is.
 
dr. Gábor Ferenc jegyző az ügy előzményeit összefoglalva elmondta, hogy 2021. június 8-án érkezett a hivatalhoz képviselői indítvány rendes közgyűlés összehívására, amit az Éljen Szekszárd frakció tagjai írtak alá. A törvény szerint, ha a képviselők 25%-a indítványozza, a polgármester köteles 15 napon belül rendkívüli közgyűlést összehívni.
 
Az ÉSZ frakció tagjai indítványukban konkrét időpontot jelöltek meg (2021. június 16. 15 órára) és kifejezetten rendes közgyűlés összehívását kezdeményezték, valamint a napirendi pontokat is előírták. dr. Gábor Ferenc tájékoztatása szerint viszont a képviselők az indítványukban nem mondhatják meg hányadikára, nem mondhatják meg hogy hány órára és nem mondhatják meg, hogy rendes, vagy rendkívüli ülést hívjon össze a polgármester, mert a törvény szerint csak rendkívüli ülés összehívására van mód ilyen esetben. A polgármester az indítvány beérkezése után három nappal levélben kérte az ÉSZ frakcióvezetőjét, hogy küldjék meg előterjesztéseiket a javasolt témáikkal kapcsolatban, hogy azokat ki lehessen küldeni a képviselőknek. Ez a mai napig nem történt meg, így a közgyűlésen sem sikerült több, az ÉSZ által javasolt témát napirendre venni, mert azóta sem tudni, hogy mi lenne a javaslatuk.
 
dr. Gábor Ferenc hangsúlyozta, hogy az ülés előtt és a közgyűlésen is elmondta, milyen jogszabályok vonatkoznak az ülés összehívására. Véleménye szerint Ács Rezső polgármester minden ezzel kapcsolatos kötelezettségének eleget tett, emiatt már akkor sem értették és azóta is értetlenül állnak azelőtt, hogy az ülést összehívó ÉSZ frakció tagjai megjelentek ugyan az általuk kezdeményezett közgyűlésen, amin az általuk kezdeményezett napirendek szerepeltek, de az ülés megkezdése előtt kivonultak a teremből.
 
Az ÉSZ frakció távolmaradása ellenére a közgyűlés határozatképes volt és megtárgyalták a napirendi pontokat. Természetesen voltak olyanok, amiket nem lehetett napirendre venni, hiszen nem küldtek hozzá írásos előterjesztést az ÉSZ-es képviselők, viszont azokat az előterjesztéseket, amiket ők kértek a polgármestertől és a jegyzőtől – tájékoztatók a pandémia ideje alatt hozott döntésekről – elkészítették és tárgyalták.
 
A közgyűlés ülése után Zaják Rita képviselő kezdeményezte, hogy kérjenek állásfoglalást az önkormányzat felettes szervétől, a Tolna Megyei Kormányhivataltól, hogy szabályosan történt-e a közgyűlés összehívása.
dr. Gábor Ferenc jegyző a kormányhivatal megerősítő válasza után azokat az önkormányzati képviselőket és helyi pártpolitikusokat, akik törvénytelenségre utaló nyilatkozatot tettek – és valótlan állításaikkal próbálták a közvéleményt hergelni – arra kéri, hogy hasonló igyekezettel jelenítsék meg a kormányhivatal álláspontját is, az ülés összehívásában közreműködő kollégáktól pedig kérjenek bocsánatot!
 
A jegyző szeretné lezárni az ügyet és bízik benne, hogy a következő hasonló kezdeményezésnél a hivatal már partnerként tud együtt dolgozni az Éljen Szekszárd képviselőivel. Elmodta azt is, hogy a szervezeti és működési szabályzattal (SZMSZ) kapcsolatban Zaják Rita tanácsnok felülvizsgálatot kezdeményezett. Erre a hivatal nyitott. Ha érkezik érdemi javaslat, akkor a frakcióvezetőkkel, a polgármester és a tanácsnok asszony bevonásával egyeztetni lehet az álláspontokat és a rendelet módosítható.
 
Zaják Rita önkormányzati képviselő a közgyűlés ülésével kapcsolatban elmondta, tisztában van vele, hogy a közgyűlés határozatképessége tőle függött. Sok támadás érte azért, mert részvételével hozzájárult az ülés megtartásához. Emiatt is szorgalmazta, hogy a hivatal kérjen állásfoglalást a kormányhivataltól az ülés törvényességére vonatkozóan. Ugyanakkor sok olyan napirend volt, ami határidős és úgy látta, hogy a város érdekében biztosítani kellett a határozatképességet.
A közgyűlés összehívását indítványozó szöveget június elején ő is megkapta Bomba Gábortól, hogy írja alá, de azt pont azért nem tette, mert rendes ülés összehívását kérték benne, ami nem lehetséges.
 
Zaják Rita fontosnak tartotta az ülésen való részvételt és szerette volna, ha az Éljen Szekszárd frakció is ott van, mert számos olyan volt az ÉSZ napirendi javaslatai között, aminek tárgyalását elengedhetetlennek tartotta. Ilyen az SZMSZ módosítása, a Szekszárdi Vasárnap ügye vagy a zöldfelület karbantartással kapcsolatos döntéshozatal is. Ezeket az ÉSZ javasolta június 8-án, az ülés pedig június 22-én volt, így a képviselő szerint bőven lett volna idő az előterjesztések kidolgozására. Ezen kívül voltak olyan új témák is, amire a polgármester kért az ÉSZ frakció tagjaitól előterjesztéseket egy héttel az ülés előtt. Ezek szintén fontos témák, hiszen a város lakossága megtudhatta volna, hogy milyen eredményeket ért el az elmúlt időszakban a Bomba Gábor vezette uszoda bizottság, vagy milyen megállapítással zárultak az intézményi átvilágítások. Ezeken túl viszont lényeges volt az ülés megtartása a városi díjakkal kapcsolatos döntés miatt is, hiszen az augusztus 29-i ünnepség előkészítéséhez idő kell, de a Patak utcai beruházásnál is határidős volt a döntéshozatal. Zaják Rita utólag azt gondolja, hogy az Éljen Szekszárd frakció számára egyszerűen azért nem volt jó a rendes ülés június utolsó csütörtökének időpontja, mert tudták, hogy a vezetőjük akkor külföldön lesz. Emiatt akarták előre hozni az ülés időpontját, ezt viszont egy telefonhívással könnyebben elérhették volna.
 
A képviselő szerint külön „érdekessége” az ügynek, hogy egy az ÉSZ frakció által törvénytelennek mondott SZMSZ alapján összehívott, ugyancsak az ÉSZ frakció által törvénytelennek mondott közgyűlés után négy nappal a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Bomba Gábor elnökletével ülésezett és az Éljen Szekszárd frakció vezetője nemhogy nem hagyta el az üléstermet, hanem egyhangúlag szavazott az ÉSZ frakció által törvénytelennek mondott SZMSZ által delegált új tagokkal.
 
Zaják Rita hozzátette, az új SZMSZ-szel kapcsolatban hajlandó kompromisszumokat kötni. Reméli, hogy a következő ülésen már tudnak róla beszélni.
 
DSC_4384.JPG