Elfogadták a 2023-as költségvetést

2023.02.21
 
Szekszárd város 2023. évi költségvetése a biztonságos működést, az intézmények megnövekedett energiadíjainak finanszírozását alapozza meg. A rendkívüli közgyűlésen elhangzott, hogy a város intézményeinek energiaköltsége és a megnövekedett minimálbér, illetve garantált bérminimum 635 millió forinttal nagyobb terhet ró a költségvetésre.
A biztonságot szavatolja, hogy a költségvetés az előző évekhez hasonlóan nem számol működési hiánnyal, ugyanakkor a város biztonságos működtetése mellett célkitűzése a megkezdett fejlesztések megvalósítása.
 
A költségvetés tervezésénél kiemelkedő szempont volt, hogy a működőképesség biztosítása mellett a lehetőségekhez igazodó fejlesztések a lakosság életminőségét leginkább befolyásoló szinteket fogják át, a fejlődés a város szinte minden területén érzékelhető legyen, érintse az infrastruktúra, a közlekedésfejlesztés, a szociális ellátás, az egészségügy és az oktatás területeit.
Az előző évekhez hasonlóan 2023. évben a fejlesztésekhez nem tervezi hitel felvételét az önkormányzat, az év során időszakonként átmenetileg felmerülő forráshiányt likviditási hitellel hidalja át.
 
A 2023-as költségvetési évben folytatódhatnak az egészségügyi alapellátásban tervezett fejlesztések, valamint az infrastrukturális, és a közlekedésfejlesztés területén tervezett beruházások. A fejlesztésekkel párhuzamosan takarékos gazdálkodás mellett a város hátteret biztosít az önkormányzat által fenntartott, illetve társulásban működtetett intézmények finanszírozásához. Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó cégek közül a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. és a Szekszárdi Közművelődési Kft. egyaránt a tavalyival megegyező 240-240 millió forint városi támogatással számolhat, valamint Szekszárd nagyrendezvényeire a közművelődési cég Csötönyi László módosító javaslatának köszönhetően további 50 milliót költhet.
A város 10 millió forinttal támogatja a vagyonkezelő cégét is, hogy a piacteret mentesítse a galamboktól. Az eredetileg tervezett 15 millió forintos támogatáson felül további 25 milliót szavaztak meg a képviselők a női kosárlabda klubnak, a bizottsági keretek további 20 milliós emelését viszont nem támogatta a közgyűlés, ahogy az ÉSZ másik javaslatát, a polgármesteri keret megszüntetését sem.
 
Az állami támogatások összege szinte minden jogcímen emelkedett. Mindezeket figyelembe véve az önkormányzat állami támogatása az előző évi eredeti előirányzathoz képest mindösszesen nettó 322,5 millió forinttal, a 2022. évi módosított előirányzathoz képest pedig 278 millió forinttal nőtt. A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata 3,25 milliárd forint, amely 649 millióval magasabb a 2022. évi adóbevételnél.
 
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési javaslata a fejlesztési politikájával összhangban továbbra is Szekszárd város hosszútávú, tudatos fejlesztésével számol, a lehetőségek függvényényében alakítva a fejlesztéseket. A város költségvetéséből jelentős részt képvisel a Modern Városok Programból, valamint az Európai Uniós támogatásokból és hazai forrásból finanszírozott programok megvalósítása. Az idei évben összesen 14 európai uniós forrásból, valamint 9 hazai forrásból támogatott beruházás, felújítás jelenik meg az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetében. A fejlesztések többsége a köznevelés, a kultúra, a sport, az egészségügy, valamint a közlekedésfejlesztés területét érinti.
 
A településfejlesztési stratégiával összhangban a városüzemeltetés költségvetése is az elengedhetetlen biztonságos működésre fordítja a hangsúlyt, de az esetleges többletforrások biztosította lehetőségek kihasználásával továbbra is cél az élhető, biztonságos közlekedéssel, virágos parkokkal, zöldfelületekkel és jó parkolási lehetőségekkel rendelkező város működtetésének fejlesztése, amellett, hogy az elmaradt városrészek felzárkoztatása is folyamatosan zajlik.