Wosinsky Mór (Tolna 1854- Szekszárd 1907)

Római katolikus pap, régész, múzeumigazgató

Wosinszky Mór.jpg

Lengyel nemesi család sarja. Pappá szentelése után (1877) segédlelkészként (Göd), káplánként (Apar), majd plébánosként (Lengyel, Závod, Szekszárd belváros) szolgált. 1895-ben Tolna Vármegye Törvényhatósági Bizottságának ülésén felajánlotta saját, ötezer darabból álló, illetve Apponyi Sándor régiséggyűjteményét múzeumalapítás céljára. Ezzel Szekszárdon megalakult Tolnavármegye Múzeuma, Wosinsky elnökletével pedig a Vármegyei Múzeumi Bizottság. 1899-ben nyitották meg az első kiállítást, melyet a gimnázium néhány termében helyeztek el. 1901-re a múzeum önálló épületet kapott és elkészült a ma is álló múzeumpalota. Lengyelben, Apponyi Sándor hatására fordult érdeklődése a régészet felé. Több külföldi tanulmányúton is részt vett (többek között Skandinávia, Görögország, Egyiptom, Zichy Jenő közép-ázsiai expedíciója). Első ásatását Szárazpusztán (ma: Szárász, Baranya megye), legfontosabb feltárását 1882-1889 között a Lengyel község határában fekvő „Töröksánc”-on végezte. Több magyar és idegen nyelvű szakmai ismertetést is közölt. Jelentős múzeumszervező tevékenysége is, amelyben nagy hangsúlyt fektetett a múzeum közművelődési tevékenységére is. A múzeumok és könyvtárak országos felügyelőjévé nevezték ki 1901-ben. Több magyar és külföldi tudományos társaság tagjává választották: 1889-ben az MTA Archaeológiai Bizottságának, 1890-ben a müncheni Antropológiai Társulatnak, 1891-ben pedig a római Arcadia Akadémiának. 1902-ben az MTA levelező tagjává választották. Az Országos Etnographiai Társulatban a paleantológiai osztály előadója. A szekszárdi múzeum 1989-től viseli nevét.

http://wmmm.hu/rolunk/a-muzeum-igazgatoi/wosinsky-mor-tolna-1854-szekszard-1907/