Vitéz Zsolt

 

1944. május 11-én született Murgán.
Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban érettségizett. Általános iskolai tanári oklevelét a Pécsi Tanárképző Főiskolán 1967-ben, pedagógiai szakos előadói oklevelét a szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1985-ben szerezte.

Hat évig dolgozott a Felsőnánai Általános Iskolában tanári, igazgatóhelyettesi és igazgatói munkakörben, majd egy évig a Decsi Járási Művelődési Központban látta el az igazgatói feladatokat.

1974-től él és dolgozik Szekszárdon. Tanulmányi felügyelő, majd osztályvezető volt a városi Művelődési Osztályon, ezt követték a Megyei Művelődési Osztályon csoportvezetőként, osztályvezető helyettesként eltöltött évei.

1989-től kapott megbízást az akkori 4. sz. Általános Iskola (később Dienes Valéria Általános Iskola /Grundschule/) igazgatói feladatainak ellátására.

Igazgatói tevékenységének, hatékony szervező munkájának, példaértékű emberi tulajdonságainak köszönhetően vezetése alatt az iskolai kollektíva oly rangos szintű szakmai és közösségi munkát valósított meg, mellyel jelentősen megnőtt az iskola városi elfogadottsága, keresettsége. Gondos, harcos gazdaként az intézmény korszerűsítését (tetőtér ráépítés, tornacsarnok építés) is megvalósította.

Kitartó, következetes munkával magas szintű tehetséggondozás, fejlesztő-felzárkóztató tevékenység fellegvárává fejlesztette intézményét.

Sokoldalú ismereteit, gyakorlati tapasztalatait, nemzetiségi származásából eredő identitását kamatoztatva vitathatatlan érdemeket szerzett az iskolai német nemzetiségi nyelvoktatás továbbfejlesztése és a német nemzetiségi kultúra és hagyományápolás területén.

Egyedülálló érdemei vannak Vitéz Zsoltnak – és általa a Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule-nak – Szekszárd városban a Dienes Valéria kultusz életre hívásában, a Dienes hagyaték gondozásában, a professzor asszony életművének kiadványokban való megjelentetésében, a felnövekvő és felnőtt lakosság körében való megismertetésében.

Azon túl, hogy nyílt, őszinte egyéniségével, gyermekközpontúságával, hivatásszeretetével, jobbító szándékával mindenkor magával ragadta szűkebb és tágabb környezetét, példaértékű közösségi életet élt, aktív közéleti tevékenysége során széleskörű kapcsolatrendszert alakított ki, mindenkor a közjó szolgálatára koncentrálva. Jelenleg a művelődési Bizottság külső szakértőjeként szolgálja a közoktatás és közművelődés ügyét, s a Tolna megyei Iskolák Szövetsége elnöki teendőit is lelkiismeretesen látja el. A német nemzetiségi kultúrát hobbiként is támogatja.

Vitéz Zsolt mindig is a jövő embere volt és marad is. Városa iránti hűsége, mérhetetlenül sok áldozatvállalása is bizonyítja, hogy három évtizede élete részévé vált Szekszárd közoktatása, közművelődése. Soha meg nem szűnő aktivitással dolgozott és dolgozik a feltételek megteremtéséért és a tartalmi munka színvonalának emeléséért, szüntelenül nyitott az új kihívások felvállalására.

Az általa teremtett értékek mára már a város többi iskolájára is kisugároznak és Szekszárd Város büszke lehet arra az iskolára, melynek európai léptékű, gyerekközpontú arculatát Vitéz Zsolt kollegáival, a szülőkkel és mindenkori tanítványaival példaértékűen alakította ki.

Munkáját mindig nagyfokú igényességgel, hozzáértéssel, elkötelezettséggel, becsülettel, humánummal végezte. Intézményvezető kollégái és a fenntartók is mindenkor számíthatnak szakértelmére, őszinte véleményére, jobbító szándékú észrevételeire.

 

A Kiváló Munkáért és a „Für Das Szekszarder Deutschtum” kitüntetések után Vitéz Zsolt 2004. augusztus 16-án az államalapító Szent István ünnepe alkalmából az Oktatási Minisztertől a Magyar Köztársaság Érdemkeresztje kitüntetést vehette át a Néprajzi Múzeumban.

Szekszárd Város közoktatási, közművelődési intézményhálózatának folyamatos fejlesztése, példamutató pedagógiai munkássága, kiváló igazgatói tevékenysége, az iskolai német nemzetiségi nyelvoktatás, a nemzetiségi kultúra és hagyományápolás, valamint a Dienes Valéria életmű ápolása által a város hírnevét öregbítő életműve elismeréseként Szekszárd Megyei Jogú Közgyűlése a „Pro Urbe Szekszárd” emlékplakettet adományozza Vitéz Zsoltnak.