Velencei István

 

A közel négy évtizedes példamutató tűzoltói szolgálata, a város tűzvédelmi helyzetének megszilárdítása, a katasztrófahelyzetek felszámolásában végzett önfeláldozó tevékenysége, a tűzoltó állomány folyamatos fejlesztése, a városi események megvalósulásának egyedülállóan önzetlen segítése, aktív közéleti munkássága elismeréseként.         

1945. november 1-jén született Pakson. A BM Akadémia Tűzoltó Tagozatán, illetve a Rendészeti Főiskola Igazgatás-rendészeti Tagozatán végezte tanulmányait.

1968-tól a tűzoltás, tűzvédelem kimagasló személyisége, országosan is elismert egyénisége. 1978-tól Szekszárd Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának parancsnokaként felbecsülhetetlen értékű szolgálatot végez városunk tűzvédelmi helyzetének megszilárdításáért, a katasztrófahelyzetek felszámolásáért.                          

Az ő nevéhez fűződik Szekszárd tartalék tűzivíz-tárolómedence hálózatának kiépítése, s a középmagas lakóépületek tűzoltási taktikájának kidolgozása és alkalmazása. Tapasztalt, felkészült és határozott vezetőként folyamatosan gondoskodik a technikai fejlesztés mellett az állománya oktatásáról, képzéséről.

A magas szintű felelősségtudata, a segíteni akarása példaértékű minden generáció számára; a közéleti aktivitása iskolapéldája az önzetlen szolgálatvállalásnak.

Megteremtette a sajátos „Velencei effektust” a város életében: csapatával mindenkor az első hívó szóra segíteni, hol nagy a szükség…

Kitüntetései hosszú sora és közéleti, szakmai funkciói is bizonyítják azt a rendkívül értékes életpályát, mellyel Szekszárd városát egyedülállóan gazdagítja.