Szigetvári Ernő

1927. március 11-én született Budapesten.

Tanulmányait Vácott végezte. 1946-van a Piarista Gimnáziumban érettségizett, ahol alapos tudást kapott és emberséget, következetességet, kitartást tanult. Igényessége végigkísérte munkásságát, a szervezettséget és alaposságot környezetétől is mindenkor megkövetelte.

Élethivatásul a jegyzői pályát választotta. Őcsénybe került jegyzőgyakornoknak, ahol jó barátokra lelt a melegszívű sárközi emberekben.

1952-től a Szekszárdi Járási Tanácsnál igazgatási előadóként szolgálta a város és környéke polgárait.

1954-1957 között a Közalkalmazottak Szakszervezetének Tolna Megyei Területi Bizottsága  TB elnökeként aktívan állt ki a közalkalmazottak érdekeiért.

1957-ben új munkahelye az OTP Tolna Megyei Igazgatósága lett, ahol a közel 30 év alatt a szervezőtől az igazgató helyettes posztig minden fokozatot végig járt. Többször elnyerte a kiváló dolgozó címet.

Példaértékű munkahelyi tevékenysége mellett 18 éven át városi tanácstagként, 20 évig a Hazafias Népfront városi társadalmi elnökeként tevékenykedett a közjóért, közreműködött a város elismerését jelenleg is élvező Kertbarát-kör szervezésében is. 1975-ben a kezdeményezésére rendezett Banktörténeti és Lakásépítési Kiállítás tovább növelte az országban Szekszárd hívnevét. Szakmai és közéleti munkássága elismeréseként háromszor kapta meg a Kiváló Pénzügyi Dolgozó, majd egy ízben a Munka Érdemrend Bronz fokozat kitüntetést.

A közélet iránti élénk érdeklődését, tenni akarását, cselekvőképességét nyugdíjas éveiben is megőrizte.

Három évig fáradozott, hogy megmentse az enyészettől Dr. Nagy István főorvos, városunk díszpolgára lebontott lakóházának ipartörténeti emléket jelentő kovácsolt vaskapuját, mely Sajtóház oldalára felerősítve díszíti, gazdagítja városunk értékeit.

Szekszárd millenniumi szellemi és képzőművészeti építkezését megkoronázva Szigetvári Ernő állampolgári kezdeményezésének és áldozatos, példaértékű adományszervező missziójának köszönhetően Szent István Királyunk szobrával gazdagodott városunk.

A Szent István Király szobor felállításának kezdeményezőjeként, a közadakozás szervezőjeként, a város érdekében végzett energiát, időt, fáradtságot nem ismerő elkötelezett munkája elismeréseként Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe” Szekszárd Emlékplakett kitüntetést adományoz Szigetvári Ernő, nyugalmazott OTP igazgató helyettesnek.