Szabadi Mihály

 

A néphagyományok kutatásában elért eredményeiért, magas szintű koreográfusi, népművelői, néptánc oktatói és közösségformáló tevékenységének elismeréseként.

Szabadi Mihály 1937. április 4-én született Sióagárdon. Ehhez a szülőfaluhoz kapcsolódó érzelmi kötődés egész életét és művészetét meghatározza. Édesapját az akkoriban népbetegségnek számító tüdőbaj miatt korán, 2 éves korában elvesztette. Édesanyja nehéz körülmények között egyedül nevelte, de minden áldozatot vállalt, hogy fiát megfelelően tanítassa. Az alapfokú iskolát Sióagárdon végezte, majd Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban érettségizett. Főiskolai tanulmányait a Pécsi Tanárképző Főiskolán végezte, ahol magyar – történelem szakos tanári diplomát szerzett. A főiskolai évek alatt ismerkedett meg feleségével, Dórával, akitől egész életében sok szeretetet és támogatást kapott.

A fiatal pár első munkahelye majosi iskola volt, innen először vissza Sióagárdra, majd Szekszárdra kerültek. Szabadi Mihály – közben egy új népművelői diplomával gazdagodva - az újonnan alakult Megyei Népművelési Tanácsadó igazgatója lett.

1970-ben megépült Szekszárdon a Babits Mihály Megyei Művelődési Központ, melynek először igazgatóhelyettese volt, majd hosszú éveken keresztül tudományos főmunkatársként dolgozott.

Nevéhez fűződik a Szekszárdi Néptáncegyüttes megalakítása és 20 éven át tartó vezetése, mely ma a Bartina nevet viseli. Koreográfiáin keresztül sok száz gyermek és fiatal tanulta meg tőle a néphagyományok és a tánc szeretetét, a közösségben megélt élmények értékét. A hozzá kötődő táncosok ma is egy nagycsaládot alkotnak, ahol már a második, harmadik generáció ismerkedik műveivel.

Jelenlegi nyugdíjas éveiben is aktívan dolgozik. Országos néptánc fesztiválokon zsűrizik, az évenkénti budapesti Néptáncantológia egyik főszervezője. Művészeti együtteseket szaktanácsaival segíti, koreográfiákat készít és tanít. Szabadidejében könyvet írt szülőfalujáról, Sióagárdról, mely a 70. születésnapjára rendezett ünnepi műsorra jelent meg. Az idén áprilisban rendezett szerzői esten a néptánc szakma országos szervezetei, tanítványai és munkatársai köszöntötték a 70 éves mestert.

Művészetét és a magyar néphagyományokat kutató és a mának átmentő munkásságát már több díjjal is elismerték. A közművelődésben végzett példaértékű munkájáért Bessenyei György Díjat kapott, míg a 2007 januárjában a Magyar Kultúra Napján az Iparművészeti Múzeumban a miniszter Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díjjal tüntette ki.