Póla Károly

 

1938. május 14-én született Barcson.

A Szigetvári Gimnáziumban érettségizett 1956-ban. Kiváló minősítésű tanári diplomáját a Szegedi Tudományegyetemen szerezte matematika-fizika szakon 1961-ben. Egy évig a pécsi Széchenyi István Gimnáziumban tanított, ezt követően 1962-től élete és munkássága Szekszárd városhoz, Tolna megyéhez kötődik.

1962-1970 között a Garay János Gimnázium tanára, majd igazgató helyetteseként részt vett az akkori kísérleti matematika oktatásban, illetve a fizika tagozatos osztályokban történő tanításában. Hatékony, modell értékű oktató-nevelő munkájának köszönhetően számos tanítványa életpályáját pozitívan alakíthatta. 1970-1977-ig a Tolna Megyei Tanács Művelődési Osztályán Továbbképzési Kabinet vezetői, Középiskolai Tanulmányi felügyelői, Iskolai Csoportvezetői, 1981-1990-ig osztályvezetői beosztásban munkáját mindig maximális igényességgel, hozzáértéssel – új utakat keresve, az érintettek széles körének bevonásával, sokoldalú mérlegeléssel – végezte.

1977-1981-ig a közigazgatási munkásságát megszakítva négy évig az 505. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetet vezette, ahol két sikeres kísérlet kezdeményezője, szervezője, irányítója volt.

1990-1992-ig a Rózsa Ferenc Középiskola tanáraként elkötelezett oktató, nevelőként járult hozzá a felnövekvő ifjúság tudat és személyiségformálásához.

1992-től az I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola vezetése alatt alakult át ipari szakközépiskolából a humán értékeket vállaló középiskolává. Nyílt, őszinte egyénisége, kreativitása, határozottsága, hivatásszeretete, elkötelezettsége, mély szakmai tudása mindig megteremtette a kollegákkal, tanítványaival, szülőikkel, a fenntartókkal, a társadalmi környezettel való hatékony együttműködést.

Megalakulásától 2001-ig a Tolna Megyei Iskolaigazgatók Egyesületének elnöke volt.A Tolna Megyei Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Kuratóriumát vezette 1997-2000-ig. 1990-1994-ig a városi önkormányzat oktatási bizottságának lelkiismeretes szakértőjeként működött. Éveken át vezetett pedagógus továbbképzést. Segítette az ifjúsági mozgalmat, főiskolai hallgatókat is tanított. A megyei kiadványokban megjelent írásai segítették az oktatás, a közművelődés fejlesztését. Példaértékű, kiváló tanári és vezetői munkáját négy országos és két megyei kitüntetéssel ismerték el.

Azok közé a pedagógusok közé tartozik, aki példát mutatva tud mozgósítani diákot, felnőttet, megyén kívülit, külföldit, alkotóművészt és egyszerű embert egyaránt a város kulturális és történelmi értékeinek megismerésére és megbecsülésére.

A 41 éven át végzett kimagasló pedagógus munkájáért, közéleti tevékenységéért tegnap vehette át a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt Kitüntetést.

A több évtizedes, magas színvonalon, mindig megújulni akaró és tudó, áldozatos pedagógusi és közoktatási tevékenysége, valamint kiemelkedő közéleti munkássága elismeréseként Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe” Szekszárd Emlékplakett kitüntetést adományoz Póla Károly nyugalmazott iskola igazgatónak.