H. Németh István

 

42 évi lelkészi szolgálata, a mintaadó, közvéleményt a legnemesebb módon formáló közösségi munkája, szűkebb és tágabb pátriáját szépíró publicistaként is hittel és szeretettel segítő életműve elismeréseként.

Evangélikus lelkész, hittanár, egyházi szépíró, közíró – 1926-ban 5. gyermekként papi családba született.

A Garay János Gimnáziumban érettségizett 1944-ben. Egyetemi tanulmányit a Pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni Evangélikus Hittudományi Karán végezte.

Segédlelkészi szolgálatai után a szekszárdi gyülekezet 1951-ben egyhangúlag parochusává választotta. A háború utáni Ébredés mozgalom népszerű, megbecsült prédikátora, országosan elismert evangelizátor, híveivel mindvégig szoros kapcsolatot tartó lelkipásztor volt. 42 évi hűséges, mindenkor lelki derűvel végzett szolgálat után vonult nyugalomba. Városunk kulturális életének kiemelkedő egyénisége volt.

Egyházában elismert szak- és szépíró, novellista, sajtómunkás, recenzens.

Műveit angol, finn, holland, német, szlovák és japán nyelvre is fordították. A városát mélyen szerető idegenvezető munkáját 1975-ben Kiváló Guide országos díjjal ismerték el. Szekszárd hírnevét számos különkiadvány társzerzőjeként is növelte. A Közjóért kitüntetést és teológiai aranydiplomáját 1998-ban vehette át.

Németh István néma szenvedés után, mély hittel, fel nem adott derűs méltósággal ez év márciusában távozott közülünk.