Dr. Szilágyi Mihály

(sz: 1930. július 7. Palatinca)
A budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerez diplomát 1965-ben, majd doktori címet 1967-ben. 1955-től a közigazgatásban dolgozik Szekszárdon, ahonnan 1991-ben a Tolna Megyei Önkormányzat osztályvezetőjeként vonul nyugdíjba. Fő hivatásán kívül mély elhivatottsággal és küldetéstudattal szolgálja Szekszárd várost a több mint harminc éves tudományos, helytörténészi, közéleti, közösségteremtő tevékenységével: 1960 óta a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, 1980 óta az Orvostörténeti Társaság és a Magyar Történelmi Társulat tagja. Alapító tagja és 10 éve fáradhatatlan vezetője a 30 éves Szekszárdi Várostörténeti Klubnak, első elnöke a Tolna Megyei Honismereti Egyesületnek, 1987 óta a Magyar Eszperantó Szövetség Tolna megyei bizottságának elnöke, az országosan egyedülálló szekszárdi eszperantó kiállítás létrehozója, a Millecentenáriumi Emlékérem kitüntetettje. A rendkívüli mélységű és precíz kutatómunka eredményeként magyar-német-eszperantó nyelven magas színvonalú tanulmányok és művek sora kerül ki keze alól, melyek száma mára meghaladja a 120-at. A Tolna megyére és Szekszárd városára vonatkozó ismereteket számos területen gazdagító írásai a világ majdnem minden részébe eljutnak. Kiemelkedő művei: a Rotterdami Eszperantó Világkongresszuson 10 évvel ezelőtt bemutatott, a szekszárdi nyomdaiparról szóló első kétnyelvű könyve (Paulo Lengyel eszperantista nyomdász, újságíró, akadémikus), illetve a Szekszárd város történetét, a Tolna megyei zsidóság történetét, a Tolna megye település-történetét, a Tolna megye törökkori történetét, a Tolna megye kereskedelmét bemutató művek. Az eddigi életművének koronája a grabóci szerb ortodox kolostor 400 éves történetét bemutató egyedülálló mű, mely 1999-ben első díjas a Megyei Helytörténeti Pályázaton.