Dr. Józan-Jilling Mihály

 

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának alelnöke, a Tolna Megyei Német Önkormányzat elnöke. Szakmai munkásságával, identitásával, önzetlen, a város polgárságáért, kisebbségeiért, intézményeiért, valamint annak civil szervezeteiért való tenni akarásával és segítőkészségével városunk bel-és külföldi ismertségét és elismertségét, illetve jó hírnevét öregbíti.

1952-ben született Pakson egy györkönyi magyarországi német nemzetiségi családba. A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban folytatott tanulmányai után felvételt nyert a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1976-ban orvosdoktori diplomát szerzett.

Az egyetemi tanulmányok után Szekszárdra került és a Megyei Kórházban kezdett el dolgozni, ahol jelenleg belgyógyász-kardiológus-szakfőorvosként vezeti a kórház I. Belgyógyászati osztályát. 1993 óta Tolna megye kardiológus szakfőorvosa, valamint a Magyar és Német Kardiológus Társaság tagja, hosszú időn keresztül a Tolna Megyei Orvoskamara titkára volt.

1989-ben részt vett a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület megalakításában, ahol az először az egyesület titkárává választották.

Az 1990-es önkormányzati választások után a szekszárdi németség szószólója lett a városi önkormányzatban, ezekben az években a Magyarországi Németek Szövetségében kongresszusi küldöttként, majd pedig a Landesrat tagjaként dolgozott.

1994-ben az önkormányzati választások keretében megalakult Német Kisebbségi Önkormányzat elnökévé választották, mely posztot jelenleg is betölti. 1995 óta a Tolna Megyei Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetségének ügyvezető elnöke, 2006 óta pedig a Tolna Megyei Német Önkormányzat elnöke.

Immár harmadik önkormányzati ciklusban tagja a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Közgyűlésének, egyben a grémium szociális bizottságának elnöki posztját is betölti.

Ebben a minőségében közreműködésének köszönhetően – a Német Belügyminisztérium és az Országos Német Önkormányzat anyagi támogatásával – számos, a városunkban működő egészségügyi-ifjúsági és szociális intézménynek sikerült jelentős egészségügyi és szociális műszerparkra szert tennie (Megyei Kórház ultrahang és izotópdiagnosztikai készülékei mintegy 200.000 euró értékben, a Szekszárdi Mentőállomás sürgősségi műszerei, a                        Szent István Ház idősek napközi otthonának berendezési tárgyai, az Ifjúsági Cserkészház építési munkálatai és berendezési tárgyai, a szekszárdi kistérség szociális idősellátási intézményei részére házi jelzőkészülék-rendszer, stb.).

A szekszárdi székhelyű Cora Egészségvédő Kiemelten Közhasznú Alapítvány elnökeként számos kezdeményezést indított és indít a rászoruló helyi és környékbeli betegek megsegítésére, a közismerten alulfinanszírozott gyógyító munka eredményességének fokozására. Számos Szekszárd város hírnevét öregbítő országos és regionális orvoskonferencia megszervezése fűződik a nevéhez.

Kiemelkedő szerepet töltött és tölt be ma is Szekszárd és német testvérvárosa (Bietigheim-Bissingen), valamint Tolna megye és a németországi Main-Tauber járás és Bautzen város közötti kapcsolatrendszer kialakításában, ápolásában és tartalommal való megtöltésében.

A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság alapító tagja, 1989-től az elnökség tagja. Kezdeményezésére és irányításával Magyarországon elsőként a Szekszárdi Német Színházban került bemutatásra az „Anna Frank naplója” című darab.

A Holocaust 60. évfordulójának alkalmából felállított emlékmű megvalósulásában is meghatározó részt vállalt.

Nős, felesége Dr. Rasch Hilda szintén orvos, két felnőtt fiúk van.