Dr. Dobos Gyula

 

Szekszárd város kulturális életében betöltött kiemelkedő szerepe, a másfél évtizeden keresztül egyenletesen magas színvonalú levéltárvezetői munkája, a példaértékű kiadói és kiadványszerkesztői tevékenysége; a városunk hírnevét is öregbítő tudományos és tudományszervező munkássága elismeréseként.

Kiváló szakmai munkája és több mint két évtizedes megyei intézményvezetői tevékenysége elismeréséül.

Pedagógus, főlevéltáros, levéltárigazgató. 1944. április 4-én Tengődön született. Szegeden a József Attila Tudományegyetem BTK magyar-történelem szakán 1967-ben szerzett középiskolai tanári oklevelet. Szakmai munkáját tanárként, iskolafelelősként a Babits Mihály Művelődési Központ igazgatójaként is mindenkor példaértékűen, városunk hírnevét jelentősen növelő eredménységgel végezte.

Dr. Dobos Gyula több mint két évtizede elkötelezte magát a múlt kutatása, a levéltári munka iránt. Az ELTE BTK-n levéltári szakvégzettséget szerzett, történelemből doktorált kiváló szakember nagy lendülettel irányította a levéltár közművelődési, területi és módszertani munkáját, s 1990-től példaértékű szakértelemmel, elkötelezettséggel vezeti a megye legrégebbi intézményét. Igazgatása alatt a levéltár nyitott a város felé, a város intézményei, civil szervezetei is nagyra értékelik a közművelődést szervező munkáját.

Szekszárd tudományos életét gazdagítják az évente megrendezett Levéltári Nap, a helytörténeti pályázatok, kiállítások, s a színvonalas kutatószolgálat.

Igazgatóként létrehozta az ország egyetlen vidéki mikrofilmes műhelyét, kiemelkedő kiadói, kiadványszerkesztői munkát végez, elismert tudományos és tudományszervező szakember. Nevéhez fűződik Szekszárd monográfiájának szerkesztése; szerkesztője és egyik írója Szekszárd 100 éves jubileumára készült jubileumi kötetnek.