Adam Leicht

 

(sz: 1932. április 1., Aparhant)

Az aparhanti elemi és a hőgyészi reáliskolai tanulmányai után a kitelepítés éveiben családja 1947-ben a németországi Bietigheim-Bissingenben települ le. További tanulmányait Bietigheim-Bissingenben, Stuttgartban és Ludwisgsburgban végzi. Kézműves, orgonaépítő, majd 1954-től 35 évig belsőépítész üzemvezető. 1980-től kitartóan, következetesen és példaértékű elhivatottsággal megkezdi a magyarországi célirányos segítség felkutatását, elsősorban az egyházi intézményrendszer értékeinek megmentését, új létesítmények építését, a működési feltételek javítását szolgáló tevékenységét. Az önzetlen, hatékony, országunkat és az egyházat szolgáló magatartását elismerő kitüntetései: A Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje; II. János Pál Pála Szilveszter Pápa Lovagrendje. 1983-től kitartóan küzd azért, hogy szülőhazájának megyeszékhelye Szekszárd és új otthona: Bietigheim-Bissingen testvérvárosi kapcsolatot vegyen fel. Elévülhetetlen érdeme van abban, hogy 1989-ben szentesítődik az azóta is folyamatosan  fejlődő testvérvárosi kapcsolat. Krisztusi lelkületet sugárzó, önzetlen tenniakarással, embert próbáló gyűjtőmunkával közel húszmillió Ft értékű segítséget nyújt 1992 óta városunknak a Belvárosi Plébánia Templom, a Belvárosi Plébánia Hivatal, a Közösségi Ház, a Caritas-Ház részére ingyenes építőanyagok, irodai technikai eszközök, valamint pénzügyi adomány formájában.