Kocsis Erika

testuletiMD0022.jpg

Kocsis Erika Baján született, és óvodapedagógusként tavaly júliusban töltötte be a 40 éves közalkalmazotti jogviszonyát a Szekszárdi Gyermeklánc Óvodában, ahonnan idén áprilisban vonult nyugdíjba. A hosszú szolgálati idő alatt mindenkor magas színvonalon helyt állt választott hivatásában. 2004 óta a Kertvárosi Óvoda telephelyén fejlesztő pedagógusként végezte feladatát, majd 2014 szeptemberétől az óvodavezető-helyettesi teendőket is felvállalta. Az óvodai közösség meghatározó személyisége, feladatvállalásával mindig példát mutatott a testület számára. Munkaközösségek vezetésében, innovatív szakmai feladatvállalásban, pályázatírásokban, jó gyakorlatok kidolgozásában mindig az élen járt.