Prof. Dr. Simon László

 

Magas szintű belgyógyászati, gasztroenterológiai, orvosi tevékenységéért, a gyakorlati-klinikai kutatásban, oktatásban elért eredményeiért, Szekszárd jó hírnevének öregbítéséért.

1942. november 8-án Jászberényben született, ott végezte általános és középiskoláit.

1960 és 1966 között a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi karán egyetemi hallgató. Ezt követően két éven keresztül ugyanezen Klinika I. sz. Belgyógyászatán Tanársegédként dolgozott, majd 1968-tól 1981-ig szülővárosában, a jászberényi Városi Kórház Belgyógyászati, Gasztroenterológiai Osztályán.

1981-ben nyerte el a Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórházában a Gasztroenterológiai osztály osztályvezető főorvosi pályázatát, és itt dolgozott 26 éven keresztül, ez év július 1-i nyugdíjazásáig.

Belgyógyászati szakvizsgát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1971-ben, gasztroenterológiai szakvizsgálat 1981-ben a Budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen tett.

1991-ben Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen sikeresen védte meg kandidátusi disszertációját, ezért PhD minősítést kapott a krónikus gasztritisz, korai gyomorrák témakörben végzett kutató munkájáért.

Habilitált egyetemi magántanár, a Magyar Gasztroenterológiai Társaság vezetőségi tagja, annak elnöke 1992-től 1994-ig, majd 2002-től 2004-ig, a MOTESZ tagja.

Az Európai Gasztroenterológiai Társaság tagja 1986-tól 1990-ig.

A magyar Gasztroenterológiai Társaság tagjaként és elnökeként hivatalos posztgradualis képzések szervezője és előadója.

Számos külföldi továbbképzésen vett részt, Lyonban, Genovában, Egyesült Államokban. Állandó résztvevője és számos alkalommal előadója és elnöke volt a magyar és külföldi kongresszusoknak.

A gasztroenterológia minden ágának ismerője, ezen kívül a nuclearis medicinában, informatikában is otthonosan mozog, elméleti tevékenysége mellett az operatív endoszkópos beavatkozásokat is bravúrosan végezte. 

Számos nemzetközi és hazai klinikai gyógyszervizsgálatban vett részt.

Aktívan tevékenykedett az oktatásban, a medikusok, munkatársai, háziorvosok, szakorvosok képzésében, továbbképzésében, jelenleg is egyetemi előadó.

Terjedelmes publikációs tevékenységet végzett, 280 orvosi irodalmi közleményben vett részt, ebből 78-ban első szerzőként, ebből 42 külföldi lapokban jelent meg.                                        18 könyvfejezetet írt, 11 könyvszerkesztésben vett részt.

Kórházunk Tudományos Tanácsának elnöke volt, jelenleg is az ÁNTSZ országos gasztroenterológiai szakfelügyelő főorvosa.

Munkásságáért számos kitüntetésben részesült:

  • 1972: Markusovszky díj
  • 1975: Akadémiai díj
  • 1991: Hetényi díj
  • 1994: Beszédes József díj
  • 1997: Pro Optimo Merito in Gasztroenterológia
  • 1998: A Tolna Megyei Önkormányzat Közjóért kitüntetése
  • 1999: Batthyányi-Strattmann díj
  • 2000: Jászberényben pro Urbe díjat kapott
  • 2005: Friedrich László díj
  • 2007: Imre József díj