Dr. Ferenczy József

 

1930. január 14-én született Budapesten.
Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban érettségizett 1948-ban. Orvosi tanulmányait a Pécsi Tudományegyetemen végezte, 1954-ben avatták orvossá „Cum Laude” minősítéssel.
1954-1965-ig Szekszárd városban a 4. számú körzet lelkiismeretes orvosa, utolsó években ügyvezető körzeti orvosként praktizált. Mindvégig a betegeiért elkötelezett gyógyító tevékenysége mellett a legnehezebb időkben is a városért dolgozó, városát szerető körzeti orvos volt. Fiatal, kezdő orvosként szinte állandóan helyettesítette a betegeskedő, idősödő kollégákat. A gyakori vidéki helyettesítésekre történt kirendelését mindenkor önfeláldozóan teljesítette.

Rendkívüli humanitásával, betegközpontúságával nagy ismertséget és tiszteletet teremtett maga körül a város lakói körében. Szakmai, emberi értékei elismeréseként életének ebben a korszakában ügyvezető körzeti orvosi teendőkkel is megbízták.

1965-től körzeti orvosi munkáját követően a városi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálat főorvosaként egyedülállóan sokat tett a város felemelkedése érdekében, az általa létrehozott köztisztasági rendelet következtében.

A közegészségügy harcos képviselőjeként a város üzemeit, közintézményeit rendszeresen látogatta, szakmai intézkedéseivel az állapotokat jelentősen javította.

1973-ban szakmai érdemeinek elismeréseként kinevezték a Tolna Megyei KÖJÁL Munkaegészségügyi Osztály osztályvezető főorvosának. A megyei intézmény főorvosaként is elhivatottan szolgálta a város érdekeit.

1980-tól az ÁNTSZ Tolna Megyei Intézete Sugárbiológia Sugáregészségügyi osztályvezető főorvosi teendőit látta el 1992-ben történt nyugdíjazásáig. A szakmai elkötelezettségén túlmenően nagy lelkesedéssel szervezte meg, szerelte fel és indította be az izotóp laboratóriumot, melynek további működtetésében is kiemelkedő érdemeket szerzett. Szekszárd város lakosságának közegészségügyi állapotának jelentős tényezője, hogy Dr. Ferenczy József sugáregészségügyi hatóságként részt vett az Atomerőmű tervezési, építési, üzembe helyezési eljárásaiban. Lakosságunk sugáregészségügyi biztonsága érdekében a működő Atomerőműben és környezetében folyamatos vizsgálatokat végzett munkatársaival együtt.

Példaértékű gyógyítóorvosi, munkaegészségügyi, közegészségügyi, sugáregészségügyi munkássága mellett folyamatosan aktív közéleti életet élt.

1965-1980 között a Városi Tanács tagja, az Egészségügyi Művelődési Bizottság elnöke, a Városi Vöröskereszt elnöke volt. A METESZ Urbanisztikai Környezetvédelmi Bizottságának aktív tagjaként is szolgálta a közjót. Szakmai, egészségügyi, környezetvédelmi, közéleti munkásságát az alábbi kitüntetésekkel ismerték el:

  • 1956. Árvízvédelmi kormánykitüntetés
  • 1967. Vöröskereszt Kiváló Dolgozója
  • 1970. 15 éves Honvédelmi Érdemérem
  • 1970. Kiváló Munkáért Kitüntetés
  • 1978. 25 éves Környezetvédelmi Érdemérem
  • 1978. Vöröskereszt Munkáért bronz fokozat

A közel négy évtizedes kimagasló orvosi, illetve megelőző orvostani és közegészségtani munkássága elismeréseként Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlése „Pro Urbe” Szekszárd Emlékplakett kitüntetést adományoz Dr. Ferenczy József nyugalmazott főorvosnak.