M E G H Í V Ó

 

 
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. december 14-én (pénteken) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében(Szekszárd, Béla király tér 8.) tartandó rendes ülésére

 

 

Napirend

 

 
1.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. sz. előterjesztés) - (Melléklet)

Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

2.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról (tervezet)
(330. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Smolek Erika kodifikátor

 

3.    A közterületek használatáról szóló 1/2009.(II.3.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata (I. forduló)
(327. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Smolek Erika kodifikátor, Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

 

4.       Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …/2018. (…) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről (tervezet)
(320. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: Smolek Erika kodifikátor 

 

5.       A közterületi parkolók üzemeltetéséről és a parkolási díjakról szóló 5/2015. (II.11.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(322. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

 

6.   A vásárok és piacok tartásáról szóló 43/2013. (VII.5.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(315. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

7.       A helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló 47/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(313. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző,Varga András osztályvezető 

 


8.       A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 18/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendeletben meghatározott díj felülvizsgálata
(316. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető

 

 

9.       A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2003. (IV.30.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
(314. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester

Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Katz Zoltánné Meszlényi Erika kertész 

 

10.    A közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata

(329. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető 

 

11.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(307. sz. előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr

 

 

12.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(308. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előkészítésért felelős: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr
 

 

13.   Javaslat a Szekszárdi Ipari Park Kft-vel kötött kölcsönszerződés módosítására

(306. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Kovácsné dr. Kubik Andrea jogász 

 

14.   Javaslat a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére- az előterjesztés később kerül kiküldésre

(323. sz. előterjesztés)(melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Zsikó Zoltán ügyvezető 

 

15.   Javaslat a Szekszárdi Sportközpont Nonprofit Kft. 2019. évi feladatainak ellátásához szükséges önkormányzati hozzájárulás összegére- az előterjesztés később kerül kiküldésre

(a 324. számú előterjesztés ) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Tamási Anna igazgatóságvezető, Csillag Balázs ügyvezető 

 

16.   Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, „sporttelep” ingatlan hasznosításáról

(321. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Csillag Balázs a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője, Varga András osztályvezető, 

 

17.   A Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten óvodavezetői megbízására vonatkozó pályázati felhívás közzététele
(305. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: dr. Horváth Annamária oktatási referens
 

 

18.   Javaslat a helyi személyszállítási közszolgáltatás szerződés módosítására
(328. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Schmidt Krisztián osztályvezető, dr. Szily Máté jogász
 

 

19.   Javaslat közterület elnevezésére
(319. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Steinerné dr. Berenkei Zsuzsanna osztályvezető
 

 

20.   Településrendezési eszközök 2017/2. sz. részleges módosításához kapcsolódóan további biológiai aktivitásérték biztosítása
(325. sz. előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Herr Teréz főépítész
 

 

21.   Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2019. évi munkaterve elfogadására
(310. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Feri Blanka osztályvezető
 

 

22.   Javaslat alapítványok támogatására
(311. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Varga András osztályvezető, Berbuch Miklós bizottsági referens 
 

 

23.   Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről- az előterjesztés később kerül kiküldésre
(317. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Radványi Petra testületi referens
 

 

24.   Kérdések, interpellációk

 

-          Rácz Zoltán képviselő írásbeli interpellációja Ács Rezső polgármesterhez

 

  

 

Zárt ülés napirendje:

 

 

25.   Javaslat Mészöly Miklós emlékplakett adományozására

(309. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense 

 

26.   Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására

(312. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula bizottsági elnök
Előkészítésért felelős: Berbuch Miklós bizottsági referens 

 

27.   Fellebbezés előterjesztése a Hunnia Cirkusz Park Kft. Részére kiadott közterület-használati engedély vonatkozásában
(326. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előkészítésért felelős: Weisz Gábor közterület-használati ügyintéző

  

 

Szekszárd, 2018. december 7.

 

 

 

     Ács Rezső

 

                              polgármester