9. Hatósági bizonyítvány

Ha az állampolgár az anyakönyvi kivonat adattartalmától eltérő adatkör igazolását kéri, az anyakönyvvezető, a hazai anyakönyvezést végző hatóság vagy a hivatásos konzuli tisztviselő anyakönyvi hatósági bizonyítványt állít ki.


Az anyakönyvi hatósági bizonyítvány tartalmazza a kérelmező által igazolni kért adatot, valamint a természetes személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét vagy – ha a kérelmező nem természetes személy – nevét, székhelyét vagy telephelyét, képviselőjének nevét.


A hatósági bizonyítvány illetékköteles, melyet illetékbélyeg formájában kell a kérelmen leróni, díja: 3.000  Ft.


A hatósági bizonyítványt ott kell kérni, ahol az anyakönyvi alapbejegyzést megtették.