Szennyvízszikkasztólétesítésére, üzemeltetésére, megszüntetésére irányuló hatósági eljárás

Tájékoztató

A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

A fent megjelölt feltételek hiányában, az ott meghatározott létesítmény megépítéséhez és használatbavételéhez vízjogi engedély szükséges, amelyet a területileg illetékes vízügyi hatóság ad ki.

A szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény akkor engedélyezhető, ha

a) az ingatlan mentén a szennyvízelvezető törzshálózat még nem épült ki, vagy az ingatlannak a megvalósított közműbe történő bekötése – a megvalósítás műszaki költségeihez képest – aránytalanul nagy költséggel jár, továbbá
b)
a szikkasztásra a talaj alkalmas, a talajvízháztartást kedvezőtlenül nem befolyásolja a talajt, a talajvizet, egyéb felszín alatti vizet vagy más befogadót károsan nem szennyez, és elszennyeződéssel nem veszélyeztet, valamint
c)
a szennyvíz elhelyezése vízgazdálkodási, közegészségügyi, környezetvédelmi vagy egyéb érdeket nem sért, és megfelel az építmények kialakítására és elhelyezésére vonatkozó jogszabályoknak.

Kapcsolódó jogszabályok 

  • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
  • a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet
  • a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet
  • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Jogi és Hatósági IgazgatóságIgazgatási Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:30
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Péntek 8:00 – 12:00

Ügyintéző:
dr. Horváth Mónika környezetvédelmi referens
Tel.: 74/504-156

Az eljárás kérelemre indul, amelyhez szükséges csatolni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően elkészített engedélyezési tervdokumentációt.

Eljárási illeték: 3.000,-Ft, amelyet illetékbélyeggel kell leróni.

Ügyintézési határidő: 60 nap