Parlagfű elleni védekezés

Tájékoztató

A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Helyszíni ellenőrzést – a fenti kötelezettség betartásának ellenőrzése érdekében – saját kezdeményezésre vagy bejelentés alapján belterületen a jegyző végez. A helyszíni ellenőrzés során – amennyiben bizonyítást nyer, hogy a földhasználó nem tett eleget a fenti kötelezettségének – a fertőzött területet a helyrajzi szám alapján a hatóság beazonosítja, jegyzőkönyvet vesz fel és sor kerül - a földhasználó költségére - a közérdekű védekezés elrendelésére.Ezen kívül a jegyző a vonatkozó iratok megküldésével kezdeményezi a növényvédelmi bírság kiszabását a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalánál, mint növény- és talajvédelmi hatóságnál.

A külterületi és zártkerti ingatlanok esetében a közérdekű védekezésta Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala, mint növény- és talajvédelmi hatóság rendeli el.

Kapcsolódó jogszabályok 

  • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet
  • a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Jogi és Hatósági IgazgatóságIgazgatási Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:30
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Péntek 8:00 – 12:00

Ügyintéző:
dr. Horváth Mónika környezetvédelmi referens
Tel.: 74/504-156

Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul.

Ügyintézési határidő: 60 nap

A bejelentés tehető:

  • személyes megjelenés során;
  • telefonon, a hivatal által működtetett 06 80/204-835-as zöldszámon, valamint
  • elektronikus úton a július 1. napjától a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon elérhető Parlagfű Bejelentő Rendszeren