Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló hatósági eljárás

Tájékoztató

Környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Nem kell környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, ha

a) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy
b) a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.

A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó zaj- és rezgésvédelmi ügyek:

41 épületek építése
42 egyéb építmények építése
43 speciális szaképítés
45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
46 nagykereskedelem
47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
55 szálláshely szolgáltatás
56 vendéglátás
73 reklám, piackutatás
81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység 

Kapcsolódó jogszabályok

  • a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet
  • a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet
  • a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet
  • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 12/2011. (III. 9.) önkormányzati rendelete a zajvédelemről

Ügyintézés

Ügyintézés helye:
Jogi és Hatósági IgazgatóságIgazgatási Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:30
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30
Péntek 8:00 – 12:00

Ügyintéző:
dr. Horváth Mónika környezetvédelmi referens
Tel.: 74/504-156

Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet a zajkibocsátási határérték megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú melléklete szerinti űrlapon kell benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a tervezett állapotot megelőző háttérterhelés mértékére irányuló vizsgálat eredményeit, valamint a hatásterület számítására vonatkozó eredményeket.

Eljárási illeték: 5.000,-Ft, amelyet illetékbélyeggel kell leróni.

Ügyintézési határidő: 60 nap

Letölthető nyomtatványok:

Kérelem