Allergén gyomnövény elleni védekezés

Tájékoztató:

A hatósági észlelés vagy lakossági bejelentés alapján hivatalból indítandó eljárás során a hatóság – helyszíni szemle lefolytatását követően – teljesítési határidő megjelölésével felszólítja az ingatlantulajdonost, ingatlanhasználót a belterületi ingatlan gyomtalanításra, az ingatlan fertőzöttségének megszüntetésére, továbbá az ingatlan folyamatos rendben tartására. A teljesítés megtörténtét helyszíni szemle keretében ellenőrzi a hatóság. Amennyiben a gyommentesítés elvégzésére nem kerül sor az előírt határidőben és határidő hosszabbítását sem kérik, a hatóság határozatban kötelezi az ingatlantulajdonost, ingatlanhasználót a fenti munkálatok elvégzésére. A határozat nem teljesítése esetén a gyommentesítés érdekében – a kötelezett költségére – közérdekű védekezés rendelhető el, továbbá növényvédelmi bírság kiszabása kezdeményezhető az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnél.

A külterületi és zártkerti ingatlanok esetében a Tolna Megyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatóság jár el.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. rendelet
  • Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről

Ügyintézés:

Ügyintézés helye:
Hatósági Igazgatóság Igazgatási Osztály
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. Ügyfélszolgálati Iroda

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00
Szerda 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
Péntek 8:00 – 12:00

Ügyintéző:
dr. Horváth Mónika környezetvédelmi referens
Tel.: 74/504-105

Az eljárás hivatalból vagy bejelentésre indul.
Ügyintézési határidő: 60 nap