Polgármesteri Kabinet

(1) A Kabinet az egységes Hivatalon belül igazgatóságként működik, létszáma 4 fő.

(2) Feladata különösen:

a) Segíti a tisztségviselők munkáját, ellátja az ezzel összefüggő szervezési, technikai és adminisztrációs feladatokat.
b) Kapcsolattartás a képviselőkkel, az önkormányzat által alapított és felügyelt intézményekkel, társaságokkal, a helyi sajtóval, a civil szervezetekkel.
c) Szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal folyamatos kapcsolatot tart.
d) Közreműködik a tisztségviselők fogadóóráinak megszervezésében és lebonyolításában.
e) Ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
f) Előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati díjak, oklevelek és elismerő címek, valamint díszoklevelek adományozását és átadásával kapcsolatos operatív feladatokat.
g) Részt vesz, a különböző önkormányzati rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában.
h) Tájékoztatja a sajtó munkatársait és a képviselőket önkormányzati és hivatali eseményekről.
i) Felügyeli az önkormányzati kapcsolatok körében az osztályra háruló feladatokat, így különösen a tisztségviselők, a közgyűlés tagjai külföldi utazásaival kapcsolatos, továbbá a külföldi vendégek fogadásával kapcsolatos feladatokat.
j) Koordinálja a városi rendezvényeket.
k) Előkészíti az augusztus 20-i rendezvényen a kitüntetések átadását és koordinálja a szakmai program összeállítását.
l) Előkészíti az „Szekszárd Év Rendőre” és az „Szekszárd Év Tűzoltója” kitüntető címek átadását,
m) Polgármesteri rendelkezés szerint gondoskodik a polgármesteri felszólalásokhoz, beszédekhez szükséges anyagok összegyűjtéséről, 
n) Ellátja a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos értékelő feladatokat.

(3) Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.