Jogi Osztály

(1) A Jogi Osztály főbb feladatai:

a) Ellátja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény alapján a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat,

b) Intézi a végrehajtási ügyeket,

c) A jegyző megbízása alapján felügyeli a Polgármesteri Hivatal Szálkai Kirendeltségének működését, továbbá koordinálja a feladatok megosztását a székhelyhivatal és a kirendeltség között.

d) Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

e) A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben,

f) szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,

g) pályázat menedzselésével kapcsolatos jogi feladatok ellátása,

h) munkaügyi igények, kártérítési ügyek intézése,

i) közbeszerzési ügyekben jogi segítségnyújtás.

 

(2) Az Osztály létszáma: 6 fő.

ebből a Szálkai Kirendeltség létszáma: 3 fő.