Építési Osztály

(1) Közreműködik a terület- és településrendezési tervek nyilvántartására, a tervi szabályozáson alapuló adatszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályok kialakításában.

(2) Részt vesz – szükség szerint együttműködve – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működésében.

(3) Együttműködik az illetékes földhivatallal, az építésügyi nyilvántartást vezető és alkalmazó intézményekkel és az építésügyi eljárásokban érintett szakhatóságokkal.

(4) Közreműködik az osztály hatáskörét érintő rendelet-tervezetek és szabályzatok előkészítésében. Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

(5) Ellátja a TakarNet hálózat adatainak lekérdezésével és – az ezzel összefüggő – nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat.

(6) Ellátja az építésügyi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatos feladat- és hatásköröket Szekszárdon és az illetékességi területen belül:

Elbírálja:

a) az építési engedély kérelmeket,

b) a használatbavételi engedély kérelmeket,

c) a fennmaradási engedély kérelmeket,

d) a bontási engedély kérelmeket,

e) engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmeket,

f) jogutódlás tudomásulvételi kérelmeket,

g)  használatbavétel tudomásulvételi kérelmeket,

h) hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmeket,

i) az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési kérelmeket,

j)  építésügyi hatósági szolgáltatás iránti kérelmeket,

k) elvégzi a telekalakítási és építési tilalmak elrendelésével, illetve feloldásával kapcsolatos feladatokat,

l)  építésügyi hatósági ellenőrzést végez,

m) építésügyi bírságot szab ki,

n) szakhatóságként közreműködik más hatóságok engedélyezési eljárásaiban,

o) a belterületi határváltozási ügyekben – a főépítész bevonásával – eljár: előkészíti a megállapodásokat és gondoskodik az ingatlan-nyilvántartási átvezettetésről,

p) műszaki tervtárat tart fenn,

q) közreműködik a város honlapja építésügyi hatóságot érintő tartalmának karbantartásában, aktualizálásában,

r) véleményezi az illetékességi területén a településrendezési terveket, a helyi építési szabályzatokat.

(7) Az Osztály létszáma: 4 fő.