A Jogi Igazgatóság bemutatása

(1) A Jogi Igazgatóság létszáma 22 fő, szervezeti felépítése az alábbi:

Az Igazgatóság élén az igazgatóság vezető áll. Az Igazgatóságon belül az alábbi osztályok működnek:

a) Önkormányzati Osztály

b) Jogi Osztály

      - Szálkai Kirendeltség

c) Stratégiai Tervezési Osztály

d) Controlling Csoport

(2) A Jogi Igazgatóság általános feladatai különösen:

a) Közreműködik a szabályzatok, belső utasítások jogszerű kidolgozásában, a kifejezetten jogi szakértelmet igénylő vagy komplex feladatok előkészítésében.

b) Ellátja az adatvédelemmel, közérdekű és a közérdekből adatok nyilvánosságával, hozzáférhetővé tételével összefüggő feladatokat.

c) Figyelemmel kíséri az önkormányzati feladat- és hatásköröket érintő jogszabályok változásait és szükség esetén javaslatot tesz a helyi rendeletek, működés módosítására.

d) Előkészíti az önkormányzati esélyegyenlőségi tervet és programot.

e) Ellátja a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény alapján a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem benyújtásával kapcsolatos feladatokat

f) Ellátja a Közgyűlés, az egyes bizottságok, a települési nemzetiségi önkormányzatok működésével kapcsolatos jogi és adminisztratív feladatokat. Ennek keretében előkészíti a Közgyűlés és a bizottságok, Városi Önkormányzati Érdekegyeztető Tanács üléseit, részt vesz az ülések lebonyolításában, az ülések jegyzőkönyvei és hozott döntések elkészítésében, továbbítja azokat az érintettek részére, részt vesz a döntések végrehajtásának szervezésében.

g) Jogilag és szakmailag ellenőrzi a döntéstervezeteket, kiadmányozásra előkészített iratokat,

h) Szakmai anyagokat és jogszabályokat véleményez,

i) A biztonságos jogalkalmazás érdekében jogi felvilágosító munkát végez a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat intézményeiben,

j) Véleményezi a jogszabályoknak és az önkormányzat érdekeinek való megfelelőség szempontjából az önkormányzat és a Hivatal által kötött szerződéseket,

k) önkormányzati controlling feladatok ellátása.