Szociális Osztály

(1) Szociális Osztály feladatai:

a)      Szervezi az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladatainak megoldását, és elkészíti az ezzel kapcsolatos közgyűlési előterjesztéseket.

b)      Koordinálja a szociális, valamint az egészségügyi intézmények szakmai tevékenységét.

c)      Ellátja az 1993. évi III. törvény alapján a hatáskörébe utalt feladatokat, továbbá a helyi rendeletben szabályozott feladatokat.

d)      Közreműködik a Szociális Osztály hatáskörét érintő rendelet tervezetek és szabályzatok előkészítésében.

e)      Ellátja a Szociális Osztályba érkező ügyiratok iktatását.

f)       Előkészíti és koordinálja a Szociális- és Egészségügyi Bizottság üléseit, elkészíti jegyzőkönyveit.

g)      Előkészíti az Esély a díjhátralékosokért Alapítvány elé kerülő kérelmeket, ellátja az alapítvány adminisztratív feladatait (jegyzőkönyv készítés, meghívó).

h)      Ellátja a szociális lakások bérbeadásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

i)        Közreműködik a közgyűlés munkájának előkészítésében, döntései végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok ellátásában.

j)        Feladatkörében gondoskodik a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról.

k)      Ellátja a bizottsági keretre benyújtott támogatási kérelmek döntésre történő előkészítésével, valamint támogatás nyújtása esetén a támogatási megállapodások elkészítésével, támogatási elszámolások ellenőrzésével, elfogadásával kapcsolatos feladatokat.

 

(2) Polgármester feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja az:

a)      Rendkívüli települési támogatás,

b)      Közlekedési tanulóbérlet támogatás,

c)      Köztemetés,

megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

 

(3) Szociális és Egészségügyi Bizottság hatáskörében eljárva előkészíti és végrehajtja:

a)      Települési támogatás (lakhatási támogatás, ápolási támogatás, rendszeres gyógyszertámogatás, tűzifa támogatás)

b)      Önkormányzati lakbértámogatás

c)      Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

megállapításával és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

 

(4) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva előkészíti és végrehajtja a:

a)      Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

b)      Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli ellátás

c)      Halmozottan hátrányos helyzetűek megállapításával, nyilvántartása

és felülvizsgálatával kapcsolatos ügyeket.

 

(5) Jegyzői feladat- és hatáskörben eljárva a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 61/A. § (4) bekezdés alapján a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására a felhasználó kérelmére igazolja, hogy a felhasználó életvitelszerűen tartózkodik a kérelemben megjelölt felhasználási helyen.

 

(6) Az Osztály létszáma: 9 fő. Az Osztály élén Igazgatóságvezető áll.