TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002

  • a kedvezményezett neve: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
  • a projekt címe: Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása
  • a szerződött támogatás összege: 97.046.685 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100%
  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2018. szeptember 30.
  • projekt azonosító száma: TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002
  • a projekt tartalmának bemutatása:
fejlesztesialap.jpg

 

A Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde, Bölcsőde és Családi Napközi a Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás által fenntartott intézmény, mely jelenleg is rendelkezik egy bölcsőde és családi napközis csoportszobával. A felhívás segíti az önkormányzatokat a jogszabályból eredő egységes óvoda-bölcsőde átalakításában is, így a 3 éven aluli gyermekek ellátása esetében a mini bölcsőde létrehozásában, valamint a családi napközik családi bölcsődévé történő átalakulásában a fejlesztési források igénybevétele szempontjából. A Társulás által működtetett kadarka utcai meglévő családi napközi 2017-től napközbeni gyermekfelügyeletként fog tovább működni.2. sz. Óvoda, Bölcsőde, Családi

napközi Kadarka utcai tagintézménye vonatkozásában a férőhelyigény alátámasztott, az intézményben férőhelybővítés szükséges, az elmúlt három évben a fel nem vett gyerekek száma 28 fő. A bölcsődés korú elutasított gyerekek száma 2012/2013- ban 7 fő, 2013/2014-ben 8 fő, 2014/2015-ben a Kadarka utcai óvodaépület felújítása miatt a bölcsődei csoport és a családi napközis csoport a város más intézményeiben üzemelt korlátozott létszámban a többi gyerekektől elkülönítetten. A rendkívüli körülmények között zajló működés miatt az engedélyezett létszámon felül nem fogadtunk be felvétel iránti szülői kérelmeket. A pályázati felhívás alapján a bölcsődei intézmények fejlesztése esetében a projekt tervezésbe, kivitelezésbe kisgyermek ellátás területén jártas szakember bevonása kötelező, aki jelen projekt keretében Horváth Erika intézményvezető. A Szekszárd, Muskotály utcából megközelíthető 398/7 hrsz. alatti ingatlanon a meglévő könnyűszerkezetes épületek elbontása után új kétcsoportos mini bölcsőde épül a szükséges kiszolgáló helyiségekkel, játszóudvarral és parkolókkal. Az intézményvezető felmérése alapján 10 fővel fel tudja tölteni a két mini bölcsődei csoportszobát.

A Szekszárd északi városrészének, Medina és Szedres Község lakóinak óvodásai és bölcsődei ellátással kapcsolatos igényeinek kielégítése 4 épületben történik, a szekszárdi épületek 5-6 km távolságra helyezkednek el egymástól, a medinai óvoda 26 km-re, a szedresi tagintézmény 16 km távolságra található a megyeszékhelytől. A tagintézmények személygépkocsival, tömegközlekedési eszközzel könnyen megközelíthetőek. A szedresi óvoda fogadja a község vonzáskörzetében lévő kisebb településekről, tanyáról bejáró gyerekeket is.

Az intézmény 11 óvodai csoportjába 230 óvodás, a bölcsődébe és a 2 családi napközibe összesen 26 fő bölcsődés korú, az egységes óvoda-bölcsődébe további 5 fő 3. életév alatti kisgyermek szakszerű ellátása folyik.

A szedresi tagóvoda 2 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsőde csoportjában 65 fő 2-7 éves gyermek részére történik a gondozás, nevelés, képességkibontakoztatás, napközbeni gyermekfelügyelet, étkeztetés.

A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, a támogatási döntés 2016. augusztus 16-án megérkezett, jelenleg szerződéskötés alatt.

Szerződések: