Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A testület létszáma: 4 fő

A testület összetétele:

1. Sárközi János József elnök
2. Ifj. Kovács György képviselő
3. Kovács György képviselő
4. Lakatos Ferenc képviselő

SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATAI