Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:

 • SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

 

Archív: 2014.08.21:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó legalapvetőbb jogszabályok listája:

 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
 • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 • 1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
 • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
 • SZMSZ - Szervezeti és Működési Szabályzat