Szekszárd MJV Önkormányzata EU által részfinanszirozott projektjei

2014-2020 időszak

Pályázat azonosítója Pályázat megnevezése

KEHOP-2.1.4-15-2016-00004

Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása
TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása”
TOP-6.4.1-15-SE1-2016-00001 „Kerékpárosbarát Szekszárd”
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00001 Szekszárdi Baka István Általános Iskola energetikai korszerűsítése
TOP-6.5.1-15-SE1-2016-00002 A Szekszárdi Városi Bölcsőde és a Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda Szőlőhegyi Tagintézményének energetikai korszerűsítése
TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. szám alatt”

TOP-6.8.2-15-SE1-2016-00001

„Szekszárd Megyei Jogú Város és várostérsége foglalkoztatási helyzetének javítása”

TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00001

"Sió turisztikai fejlesztése"

TOP-6.1.4-16-SE1-2017-00002

"Szekszárd rendezvényei infrastrukturális hátterének fejlesztése"

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00001

"Új orvosi rendelő létrehozása"

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00002

"Egészségügyi alapllátás infrastrukturális fejlesztése Szekszárd, Kölcsey ltp. 25. sz. alatt"

TOP-6.6.1-16-SE1-2017-00003

"Ügyeleti Központ kialakítása"
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00001 „Óvoda és Bölcsöde fejlesztése Szekszárd Szőlőhegyen”
TOP-6.2.1-16-SE1-2017-00002 „Városi Bölcsőde fejlesztése”
TOP-6.3.2-16-SE1-2017-00001 „Zöld város kialakítása”
                
TOP-7.1.1-16-H-079-1.2

 A helyi lakosság közösségi, szabadidős, kulturális aktivitását elősegítő, támogató infrastrukturális fejlesztések megvalósítása

TOP-7.1.1-16-H-079-2       

Közösségi, kulturális, szabadidős programok megvalósítása Szekszárdon

EFOP-2.4.2-17-2018-00018 Lakhatási körülmények javítása Szekszárdon
TOP-6.7.1-16-SE1-2017-00001 Szekszárd leromlott városi területének rehabilitációja

 szechenyi2020logo.jpg

Szekszárd MJV Önkormányzata EU által részfinanszirozott projektjei

2007-2013 időszak

Pályázat azonosítója Pályázat megnevezése

3CE359P3 VIS NOVA

A szabadidő központ energiaellátásának modernizálása geotermikus és fotovoltaikus energiaforrások kombinálásával

DDOP-3.1.2-12-2013-0016

1. számú Óvoda Kindergarten fejlesztése

DDOP-3.1.3/D-11-2012-0004 A Szekszárdi Városi Bölcsőde bővítése
DDOP-3.1.3/D-11-2012-0005 Családi napközi bővítése a Szekszárdi 2. sz. Óvoda és Bölcsőde Kadarka utcai épületében
DDOP-3.1.3/G-14-2014-0010 Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése
DDOP-4.1.1/C-09-2f-2010-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város történelmi városmagjának funkcióbővítő fejlesztése
DDOP-4.1.1/D-09-2f-2009-0006 Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával
DDOP-4.1.1/E-13-2013-0003 Szekszárd Megyei Jogú Város kulturális életének javítása a vármegyeháza és környéke felújításával
DDOP-5.1.2/B-11-20129-0002 Szekszárd közösségi közlekedés színvonalának fejlesztése pályázat keretében utastájékoztató szoftver beszerzése, telepítése
KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0062 Szekszárd Megyei Jogú Város csatornahálózatának bővítése, valamint a települési szennyvíztisztítóban keletkező szennyvíziszap hasznosítását célzó komposztáló kiépítése
KEOP-1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002, KEOP-7.1.3.0/B-2008-0001 Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0001 Napelemes rendszer kialakítása SZMJVÖ Garay János Gimnáziuma részére
KEOP-4.9.0/11-2011-0197 A Mérey utcai Szociális Otthon és Óvoda épületenergetikai fejlesztése
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0235 Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd I (Alsó-Páskum, Alsóváros, Bakta, Bartina, Bottyánhegy,Cinka,Csatár,Előhegy,Északi kertváros,Felsőváros, Hosszúvölgy, Palánk, Parászta, Séd-völgy, Szölőhegy városrészek)
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0239 Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása Szekszárd II (Városközpont, Mérey ltp., Miklósváros, Tambov és Újváros városrészek)
KEOP-5.5.0/B/12-2013-0206 Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának és Kadarka Óvodájának Energetikai Korszerűsítése
TÁMOP-3.1.3-10/2-2010-0011 Hevesy György Természettudományos Projekt
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0009 Barátságban a természettel- a természettudományos kultúra fejlesztése az I. Béla Gimnázium laboratóriumában
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0860 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

TIOP-1.2.1-08/2-2009-0010

„Agóra Szekszárd” – A Babits Mihály Művelődési Ház és Művészetek Háza multifunkcionális közösségi központ kialakítása
TIOP-3.4.2-11/1-2012-0210 Adj esélyt az elesetteknek!-Szekszárdi Hajléktalan Gondozási Központ éjjeli menedékhely korszerűsítése

 

szechenyiregilogo.jpg