„Az Én Ovim” Alapítvány által fenntartott „Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsőde

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
    „Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsőde 
7100 Szekszárd, Mérey u. 9
74/412-489  azenovim00(kukac)gmail.com
 
2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése
  a) fenntartó

„Az Én Ovim" Alapítvány
7100 Szekszárd, Fürt u. 6

    intézmény

„ Az Én Ovim” Óvoda és Bölcsőde
7100 Szekszárd, Mérey u.9

    feladatuk, jogkörük

Fenntartói jogkör az intézménnyel kapcsolatos alapítói jog gyakorlásával összefüggő döntések meghozatalában, valamint a területükön működő feladat-ellátási helyek tekintetében az intézmény költségvetésének meghatározásáról és módosításáról, illetve az intézményben folyó szakmai munka értékeléséről szóló döntésben.

  b) irányító, döntéshozó szerve „Az Én Ovim” Alapítvány kuratóriuma
    feladata, jogköre Gyakorolja az intézmény irányításával, fenntartásával összefüggő jogokat, működteti az intézményt.
  c) munkaszervezete A munkaszervezeti feladatokat Szekszárd Mérey u. 9 látja el
 
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)
  A közfeladatot ellátó szerv vezetői
  a) Kuratórium elnöke
    név Fetzerné Molnár Gabriella
    telefonszám 74/412-489
    e-mail azenovim00(kukac)gmail.com
  b) Tagok
 

ba)

név Marácziné Kovács Mária
    telefonszám 74/442-981
    e-mail mariska54(kukac)freemail.hu
 

bb)

név Knipl Ferenc
    telefonszám 72/671-045
 
11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

  A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
  a) hivatalos neve Tolna Megyei Kormányhivatal
  b) székhelye 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
  c) postai címe 7101 Szekszárd, Pf.: 136.
  d) telefonszáma 74/501-230
  e) telefaxszáma 74/501-224
  f) e-mail címe torvenyesseg(kukac)tmkh.gov.hu
  g) honlapja http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
  h) ügyfélszolgálata elérhetőségei
    neve Kormányablak - Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat
    címe 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
    telefonszáma 74/795-296; 74/795-297
    e-mail címe szekszard.kab(kukac)tolna.gov.hu
  i) ügyfélfogadási rend
    hétfőtől csütörtökig 7 – 17 óra között
    péntek 8 – 18 óra között
    telefonszáma 74/795-296; 74/795-297

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok