„A világnak te csak valaki vagy, de valakinek te vagy a világ.”

Humánszolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 
Szekszárd, Vörösmarty M. u. 5. 
Telefon: 74/511-474, 74/511-481, 74/511-482 
e-mail: szdgyjk@gmail.com

készenléti telefon: 06-30/229-4290

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ szakmai tevékenységét az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény, illetve a 15/1998. (IV. 30.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló NM rendelet szerint végzi.

A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ folyamatosan figyelemmel kíséri az ellátási körzetében élő gyermekek, családok, felnőttek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek, szülő, család panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést. A munkatársak (családsegítők és esetmenedzserek) együttműködési megállapodás, cselekvési terv, valamint egyéni/családi gondozási-nevelési terv alapján végzik a szociális segítő munkát.

A szolgáltatás célja:

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával

 • szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének,
 • családban történő nevelkedésének elősegítését,
 • a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését,
 • a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve
 • a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.


Ellátási terület:
A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a hatósági intézkedéshez kapcsolódó tevékenységét, valamint a speciális szolgáltatásait Szekszárd járás területén – Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kistormás, Kölesd, Medina, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Sióagárd, Szálka, Szedres, Szekszárd, Várdomb – biztosítja, míg a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szekszárdon és társulás keretében pedig 6 településen – Decs, Őcsény, Pörböly, Szálka, Szedres, Várdomb – nyújt szolgáltatásokat.

A szolgáltatás igénybevétele:

Munkatársainkkal a kapcsolatfelvétel személyesen, levélben vagy telefonon történhet.

Személyes kérésre vagy hivatalos jelzésre mi keressük fel otthonukban a segítségre szorulókat.

A hozzánk fordulók adatait bizalmasan kezeljük, munkatársainkra titoktartási kötelezettség vonatkozik.

Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja, vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a járási gyámhivatal a gyermeket védelembe veszi.

Védelembe vétel esetén az illetékes gyámhivatal ügyintézője kötelezi a családot a Családsegítő és Gyermekjóléti Központtal (esetmenedzser) való együttműködésre,egyéb esetekben a szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

Szolgáltatásaink igénybevétele minden esetben ingyenes.

Szolgáltatásaink:

 • Tájékoztatás 
  ◦ a gyermeki jogokról, 
  ◦ a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról.
 • Tanácsadás 
  ◦ családtervezési, 
  ◦ nevelési, 
  ◦ egészségügyi, 
  ◦ mentálhigiénés és 
  ◦ a káros szenvedélyek megelőzését célzó, 
  ◦ szociális, 
  ◦ életvezetési, 
  ◦ mentálhigiénés, 
  ◦ pszichológiai, 
  ◦ jogi és 
  ◦ ügyintézési problémák megoldásához.
 • Támogatjuk 
  ◦ a gyermek fejlődését biztosító ellátásokhoz való hozzájutást, 
  ◦ a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyát, szükség esetén megszervezzük a Családok Átmeneti Otthonában történő elhelyezését, 
  a helyben el nem érhető tanácsadásokhoz való hozzájutást.
 • Elősegítjük a családi konfliktusok kezelését, megoldását, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében.
 • A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ közreműködik a családok és gyermekek, felnőttek szabadidős programjainak megszervezésében.


Speciális szolgáltatások:

 •  Iskolai szociális munka,
 •  utcai- és lakótelepi szociális munka,
 •  kapcsolattartási ügyelet,
 •  kórházi szociális munka,
 •  telefonos készenléti szolgálat,
 •  pszichológiai tanácsadás,
 •  jogi tanácsadás,
 •  fejlesztő pedagógiai szolgáltatás,
 •  közvetítői/mediációs eljárás.


jogi- és a pszichológiai tanácsadások igénybevétele előzetes időpont egyeztetés alapján történik. Időpont kérhető személyesen, illetve telefonon a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címén, illetve telefonszámán.

Jogi tanácsadás – Munkajogi, családjogi, polgárjogi stb. problémák esetén ingyenes jogi tanácsadás.

Pszichológiai tanácsadás – Lelki problémák esetén ingyenes pszichológiai tanácsadás.

Az egyéb, speciális szolgáltatásainkról, valamint azok igénybevételéről információkérhető személyesen, illetve telefonon a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ címén, illetve telefonszámán.

További tájékoztatók:

A gyermekjóléti szolgáltatásról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
Az iskolai szociális munkáról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A kórházi szociális munkáról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A kapcsolattartási ügyeletről - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A gyermekbántalmazásróll - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A gyermek és szülői jogokról és kötelezettségekről - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A szülő gyermek kapcsolattartásról - Letölthető PDF állomány: megtekintés..
A közvetítői eljárásról - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
A telefonügyeletről - Letölthető PDF állomány: megtekintés...
Házirend - Letölthető PDF állomány: megtekintés...