Ikt. szám: I.B. 1941-1/2010.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2010. március 02-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő terme
Ideje: 15.00 óra

NYÍLT ülés:
1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ………/2010. (……..) számú rendelete a 2010. évi költségvetésről (tervezet)
(30. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ napirendi pont
Beszámoló a kábítószer probléma visszaszorítására elfogadott stratégia eredményeinek és a KEF munkájának tapasztalatairól
(29. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Haag Éva alpolgármester

3./ napirendi pont
A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII.21.) szekszárdi ör. módosítása
(42. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző

4./ napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítására
(34. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző

5./ napirendi pont 
Javaslat iskolatej-ellátás biztosítására
(írásos előterjesztés)
Előterjesztő: Kocsis-Kisantal Orsolya oktatási és pályázati referens


Iktsz.: I.B. 1940-1/2010.

ZÁRT ÜLÉS napirendje:
6./ napirendi pont 
Lakásbérleti jogviszony hosszabbítása iránti kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatások megállapítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések
(35 sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2010. február 26.

 

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök