Ikt. szám: I.B. 4291-10/2009.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. december 15 -én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 1500 óra

NYÍLT ülés:

1./ napirendi pont
Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város önkormányzata 2009. évi gazdálkodásának I-III. n. évi helyzetéről, valamint SZMJV Önkormányzatának …………./2009. (………..) sz. rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 5/2009. (III.4.) szekszárdi ör. módosításáról.
( 268. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) 
(238. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester

3./ napirendi pont
A Mentálhigiénés Műhely 2009. évi szakmai beszámolója
(256. számú közgyűlési előterjesztés)
Előadó: Gősi Ágnes a Mentálhigiénés Műhely titkára

4./ napirendi pont
Javaslat a Mentálhigiénés Műhely ellátási szerződésének meghosszabbítására
(245. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő:Dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

5./ napirendi pont
Javaslat a Szociális Központ alapító okiratának módosítására 
(248. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző


6./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2010. évi munkaterve
(247. sz. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke

7./ napirendi pont 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (2009. III. negyedév)
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

ZÁRT ÜLÉS napirendje:

8. napirendi pont
Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetői állásának betöltésére kiírt pályázat elbírálására
(243. számú közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Horváth István polgármester


9./ napirendi pont
Kérelmek étkezési térítési díj csökkentésére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződések meghosszabbítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ napirendi pont
Szociális ügyekben benyújtott fellebbezések
(257. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2009. december 8.

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök