Ikt. szám: I.B. 4291-9/2009.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. november 17-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 15.00 óra

Nyílt ülés:
1./ napirendi pont
Javaslat alapítvány támogatására
(223. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Tóth Gyula bizottság elnöke

2./ napirendi pont
Javaslat a „Meleg Otthonért” Alapítvány megszüntetésével kapcsolatban hozandó döntésre
(224. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

3./ napirendi pont
Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás társulási megállapodásának és a Humánszolgáltató Központ alapító okiratának módosítására
(226. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné Dr. Gál Klaudia aljegyző


Iktsz: I. B. 4292-12/2009. Zárt ülés

4./ napirendi pont
Javaslat a 2009. évi Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat elbírálására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

 

Szekszárd, 2009. november 13.


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök