Ikt. szám: I.B. 4292-11/2009.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. november 10-én (kedden) tartandó zárt ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 1500 óra

 

1./ napirendi pont
Önkormányzat bérlakásokra benyújtott pályázatok elbírálása
(írásos előterjesztés)
Előadó: Dr. Főfai Klára hivatalvezető

 


Szekszárd, 2009. november 5.

Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök