Ikt. szám: I.B. 4291-6/2009.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. június 23-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 1500

Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
Javaslat a 2008. évi Aranykönyvi bejegyzésekre
(140. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

2./ napirendi pont
Javaslat együttműködési nyilatkozat jóváhagyására
(146. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Göttlinger István igazgatóság vezető

3./ napirendi pont
Medina Község Önkormányzatának csatlakozási kérelme a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási Társuláshoz
(137. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató

4./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ napirendi pont
Horváth Kálmán képviselő interpellációja
(írásbeli előterjesztés)


Zárt ülés:

6./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Bérleti jogviszony megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont
Önkormányzati lakáspályázat elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2009. június 18.


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök