Ikt. szám: I.B. 4291-5/2009.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. május 26-án (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 1500

Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
Beszámoló a Városi Gyámhivatal tevékenységéről, valamint az önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
(127. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

2./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


Zárt ülés:

3./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

4./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

5./ napirendi pont
Önkormányzati bérlakás részletre történő megvásárlása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

6./ napirendi pont
Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések
(121. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


7./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2009. május 20.


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök