Ikt. szám: I.B. 4291-4/2009.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. május 5-én (kedden) tartandó ülésére

Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 1500


Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének …/2009 (…) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet)
(110. sz. közgyűlési előterjesztés) (Kiegészítés) (Mellékletek)
Előterjesztő: Pál József igazgatóság vezető

2./ napirendi pont
Beszámoló az Állami Számvevőszék jelentésére elfogadott intézkedési terv végrehajtásáról
( sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyző
Az anyag később kerül kiküldésre.

3./ napirendi pont
Javaslat a Költségvetési Elszámoló Szervezet, az Egészségügyi Gondnokság és a Tűzoltóság alapító okiratának módosítására
(99. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kubik Andrea bizottsági referens
Csanda Gyöngyi költésgvetési ügyintéző

4./ napirendi pont
Javaslat szociális intézmények alapító okiratainak módosítására
(93. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Kubik Andrea bizottsági referens

5./ napirendi pont
Beszámoló a „Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás” működésének 2008. évi tapasztalatairól
(95. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Papp Győző igazgató

6./ napirendi pont
Beszámoló a Szociális Központ 2008. évi tevékenységéről
(98. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Rottenbacher Ádám igazgató

7./ napirendi pont
Beszámoló a Központi Ügyeleti Társulás 2008. évi működéséről és pénzügyi helyzetéről
(112. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Takács Béláné gondnokságvezető

8./ napirendi pont
Tájékoztató a közös mentésirányítás/diszpécserszolgálat működéséről és tapasztalatairól
( közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Takács Béláné gondnokságvezető

9./ napirendi pont
Javaslat a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti díjak 2009. évi emelésére
(113. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Takács Béláné gondnokságvezető

10./ napirendi pont
Beszámoló a Városi Bölcsőde 2008. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kaltenecker Andrásné intézményvezető

11./ napirendi pont
Tájékoztató a Városi Bölcsőde biztonsági rendszerének vizsgálatáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Szeleczki József igazgatóság vezető

12./ napirendi pont
Támogatási kérelmek
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ napirendi pont
Beszámoló lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


Zárt ülés:

14./ napirendi pont
Javaslat díszpolgári cím adományozására
(91. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

15./ napirendi pont
Javaslat megyei díjak adományozására
(92. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense

16./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

17./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

18./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

19./ napirendi pont
Étkezési térítési díj csökkentés
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

20./ napirendi pont
Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

21./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2009. április 30.


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök