Ikt. szám: I.B. 1896-3/2009.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2009. március 24-én (kedden) tartandó ülésére


Helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötő termében
Ideje: 15.00


Nyílt ülés:

1./ napirendi pont
Beszámoló a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat 2008. évi tevékenységéről
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Kálóczi Andrea intézményvezető

2./ napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének…/2009.(…) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001- (XII.21.) szekszárdi ör. módosításáról (tervezet)
(71. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Kubik Andrea bizottsági referens

3./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város 2009. évi közfoglalkoztatási tervének elfogadására
(80. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Leposa Gyula osztályvezető

4./ napirendi pont
Javaslat bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó pályázat benyújtására
(66. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Szelecki József igazgatóság vezető

5./ napirendi pont
Állásfoglalás megyei önkormányzati intézmények átszervezéséről
(74. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Rikk Rita testületi referens

6./ napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára
(64. sz. közgyűlési előterjesztés)

Előterjesztő: Asztalos Adrienn ifjúsági referens

Zárt ülés:

7./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

8./ napirendi pont
Adósságcsökkentési támogatás megszüntetése
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

9./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

10./ napirendi pont
Lakásbérleti szerződés módosítása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

11./ napirendi pont
Étkezési térítési díj csökkentés
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

12./ napirendi pont
Szociális és gyermekvédelmi ügyekben benyújtott fellebbezések
(58. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető

13./ napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Főfai Klára hivatalvezető


Szekszárd, 2009. március 19.


Dr. Tóth Gyula
SZEB elnök