M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. december 11-én (kedden) tartandóülésére

 

Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme

Ideje: 14.00 óra 

Nyilvános ülés

 

 

1. /napirendi pont
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2018. (….) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
(318. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Tamási Anna igazgatóságvezető

 

2. /napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési terve módosításának elfogadására
(307. sz. közgyűlési előterjesztés) - (1.melléklet) - (2.melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr

 

2. /napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
(308. sz. közgyűlési előterjesztés) - (melléklet)
Előterjesztő: dr. Molnár Kata jegyző
Előadó: dr. Nagy Csilla mb. osztályvezető, Gulyás Rita belső ellenőr

 

3. /napirendi pont
Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 2019. évi munkatervének elfogadására
(310. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Radványi Petra testületi referens

 

4. / napirendi pont
Javaslat alapítványok támogatására
(311. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 

Zárt ülés

 

6.  / napirendi pont

Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(312. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

 

7. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

 


8.  / napirendi pont

Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető 

 

9. / napirendi pont

Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető  

 

Szekszárd, 2018. december 7.