Ikt. szám: VI/A. 1088-1/2018.

M e g h í v ó

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2018. január 23-án (kedden) tartandó ülésére


 

Helye: Polgármesteri Hivatal műszaki tárgyaló terme
Ideje: 14.00 óra


Nyilvános ülés


1. / napirendi pont
Mentálhigiénés Műhely beszámolója 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi támogatási kérelme
(19. sz. közgyűlési előterjesztés)   (melléklet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előterjesztő: Gaálné Hoffercsik Dóra titkár

2. / napirendi pont
Javaslat az Esély a Szekszárdi Díjhátralékosoknak Közalapítvány kuratóriumi elnöke tisztségének meghosszabbítására
(4. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Holczer Mónika jogi és bizottsági referens

3. / napirendi pont
Javaslat az EFOP-2.4.2-17 kódszámú, „Lakhatási körülmények javítása” című pályázati     felhíváshoz kapcsolódó pályázat benyújtásra
(26. sz. közgyűlési előterjesztés, az előterjesztés később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

4. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.6.1-15-SE1-2016-00001 azonosítószámú, „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése a Szekszárd, Wigand tér 1-2. sz. alatt” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(27. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

5. / napirendi pont
Javaslat a TOP-6.2.1-15-SE1-2016-00002 azonosítószámú, „Kadarka utcai mini bölcsőde létrehozása” című projekt megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
(28. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Magyarné Somogyvári Tünde mb. osztályvezető

6. / napirendi pont
Javaslat a Városi Bölcsődében magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
(3. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

7. / napirendi pont
Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott bizottsági és polgármesteri határozatokról (2017. IV. negyedév)
(13. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

8. Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2018. évi munkatervére
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Zárt ülés


9. / napirendi pont
Szociális ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(29. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

10. / napirendi pont
Kérelmek lakásbérleti szerződések meghosszabbítására
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető

11. / napirendi pont
Átruházott hatáskörben hozott határozatok elbírálása
(írásbeli előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Tóth Gyula SZEB elnök
Előadó: dr. Főfai Klára igazgatóságvezető


Szekszárd, 2018. január 19.


dr. Tóth Gyula sk.
SZEB elnök