szekszard_.png
M e g h í v ó
 
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2022. december 14-én (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 8 óra
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének …./2022. (….) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 36/2001. (XII . 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet)
Előterjesztő: Ács Rezső polgármester
Előadó: Szántóné Karl Rita osztályvezető
 
 
ZÁRT ÜLÉS:
 
2. napirendi pont:
Önkormányzati bérlakáspályázatok elbírálása
(82. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
Meghívott: Bartal Zoltán ügyvezető igazgató
 
3. napirendi pont:
Javaslat szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására
(263. sz. közgyűlési előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
4. napirendi pont:
Javaslat ápolási támogatás tovább folyósítására
(83. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
 
5. napirendi pont:
Javaslat szociális rászorultságtól függő ellátás megszüntetésére
(84. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
6. napirendi pont:
Javaslat új szociális rászorultságtól függő ellátás megállapítására és kérelem elutasítására
(85. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
7. napirendi pont:
Javaslat kérelem visszautasítására
(86. sz. előterjesztés)
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: Weisz Gábor osztályvezető
 
Szekszárd, 2022. december 8.
 
 
 
 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér s.k.
 
 
elnök
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens