szekszard_.png
M e g h í v ó
 
a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság
2022. november 30-án (szerdán) tartandó rendes ülésére
 
Helye: Polgármesteri Hivatal Konferencia terme
Ideje: 8 óra 15 perc
 
 
NAPIREND
 
1. napirendi pont:
Javaslat a Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottság elnökhelyettesének megválasztására
(szóbeli előterjesztés)
Előterjesztő: Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér elnök
Előadó: Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér elnök
 
2. napirendi pont:
Javaslat a 3. számú háziorvosi körzet vonatkozásában létrejött feladat-ellátási szerződés 3. számú módosítására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
3. napirendi pont:
Javaslat támogatási kérelmek elbírálására
Előterjesztő: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
Előadó: dr. Holczer Mónika igazgatóságvezető
 
Szekszárd, 2022. november 25.
 
 
 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér s.k.
 
 
elnök
 
 
 
A kiadmány hiteléül:
 
 
 
Berbuch Miklós
 
 
bizottsági referens